TÜSEV, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Durumunu Değerlendirdi

TÜSEV, Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün pek çok sektörü olumsuz etkilemesiyle alınan tedbirler ekseninde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının durumunu değerlendirdi.

Değerlendirme, COVID-19 salgını gibi hayatın her katmanını etkileyen bir kriz, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını da olumsuz şekilde etkilediği bilgisiyle başlıyor.

Sivil Toplumun sosyal fayda yaratan çalışmalarını büyük ölçüde yardım ve bağışlar aracılığı ile hayata geçiren ve halihazırda sınırlı insan kaynağı ile varlıklarını sürdürmeye çalışan kurumlar olduğunun altını çizen TÜSEV, bu süreçte STK’ların etkinlik ve faaliyetlerini süresiz şekilde ertelemek durumunda kaldığına değindi. Açıklamada kriz süresince farklı sektörlere sağlanan ekonomik kolaylıkların ve desteklerin Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına da sağlanmasının Türkiye’de sivil toplumun bir sektör olarak varlığını sürdürebilmesi açısından hayati önem taşıdığına da dikkat çekildi.

Sivil toplum kuruluşlarının, çalışma pratiklerinden ötürü hedef kitleleri ile yakın ilişkileri olan, ihtiyaçlarını yakından bilen ve takip eden yapılar olduğu ve kriz sürecinde herhangi bir hedef kitle için (örneğin sağlık çalışanları, +65 ve engelli bireyler, cezaevlerinde tutuklu bulunan kişiler gibi) tasarlanan öneri ve uygulamaların planlanmasında, alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının da sürece dâhil edilmelerinin konuyu bütüncül bir şekilde ele alabilmeye olanak sağlarken, etkin bir kamu-sivil toplum iş birliğinin artmasına da olumlu yönde katkı sağlayacağının altı çizildi.

Açıklamanın tamamı için buraya tıklayabilirsiniz.