52 STK’dan Ortak Çağrı: “Yüzünüzü Çocuklara Dönün”

52 Sivil Toplum Kuruluşu'nun imzasıyla yapılan ortak açıklamada, sınırlarda bekleyen mülteci/sığınmacı çocukların durumuna dikkat çekilerek, ebeveynleriyle birlikte güvenli alanlara ulaşımlarının sağlanması, barınma, beslenme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması isteniyor.

Çocuk alanında çalışan ve hak savunuculuğu yapan 52 kurumun imzaladığı “Yüzünüzü Çocuklara Dönün” bildirisinde, sınır kapılarında ve düzensiz geçiş noktalarında çocukları doğrudan etkileyen ve hedef alan gelişmeler yaşandığı hatırlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık anlamına gelen “pandemi” niteliğindeki coronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili gelişmelerin Türkiye’de de kaygıyla takip edildiği kaydedilen bildiride, “Bizler, çocukları doğrudan etkileyen durumlarda başlangıç noktasının “çocuğun yüksek yararının gözetilmesi” olması gerektiğini ısrarla ve inatla hatırlatıyoruz! Karar vericilerin ve uygulayıcıların başta sınır kapılarında ve düzensiz geçiş noktalarındaki çocuklarla ilgili olarak eylemliliklerine, Türkiye’nin de taraf olduğu ve 30. yılını dolduran Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yön vermelerini talep ediyoruz.” Denildi. Bildiride başlangıç olarak şu önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor:

 • Çocukların bir an önce ebeveynleriyle birlikte güvenli alanlara ulaşımlarının  sağlanması
 • Hijyenik bir ortamda koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılması
 • Barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması
 • Çocuklarla ilgili; ötekileştiren, kutuplaştıran, rekabete dayalı ve şiddet kültürünü besleyen söylem ve haberlerin yapılmaması

İmzacılar

 1. Yıl İnisiyatifi
 2. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği
 3. Ankara Kadın Platformu
 4. Ankara Tabip Odası
 5. Antakya Kadın Dayanışması
 6. Antalya Tabip Odası
 7. Ardıç Dayanışma Derneği
 8. Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
 9. Çanakkale Tabip Odası
 10. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
 11. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı
 12. Çocuk Heryerde Derneği
 13. Defne Halk İnisiyatifi
 14. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 15. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
 16. Eğitim Sen Antalya Şubesi
 17. Eğitim Sen Çanakkale Şubesi
 18. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 19. FİSA Çocuk Hakları Merkezi
 20. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 21. Göçmen Dayanışma Mutfağı
 22. Günebakan Kadın Derneği
 23. Hak İnisiyatifi Derneği
 24. Halkevci Kadınlar
 25. Hatay Direniş Renkleri
 26. Hatay Kadın Emeği Kolektifi
 27. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
 28. Hatay Kampüs Oluşumu
 29. Hatay Mor Kampüs
 30. Hatay Psikologlar Derneği
 31. Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi
 32. HDK Göç ve Mülteciler Komisyonu
 33. İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları Komisyonu
 34. İnsan Hakları Gündemi Derneği
 35. İzmir Buca Kent Konseyi
 36. Kadın Savunması Ağı
 37. Mersin 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği
 38. Mersin Tabip Odası
 39. Rengârenk Umutlar Derneği
 40. Roman Hakları Derneği
 41. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 42. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 43. Sosyalist Kadın Meclisleri
 44. Suruç Aileleri İnisiyatifi
 45. Tarlabaşı Toplum Merkezi
 46. Türk Psikologlar Derneği
 47. Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi
 48. Veli-Der
 49. Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
 50. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği
 51. Yeni Demokrat Kadın
 52. Zan Vakfı