STK’larda İş Birliği Kültürünün Geliştirilmesi İçin Öneriler

İLKE İlim ve Kültür Derneği Kurumsal Yönetim Akademisi, (KYA) sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği kültürünün gelişimine katkıda bulunmak için hazırladığı “STK’larda İş Birliği Kültürü'nün Geliştirilmesi” isimli raporunu yayınladı.

İLKE Derneği tarafından sivil toplum kuruluşlarının “kurumsal kapasitelerini” artırmak amacıyla kurulan Kurumlar Yönetim Akademisi, sivil toplum alanındaki mevcut durumu ve sorunlarıyla ilgili STK Konuşmaları isimli atölyeler düzenliyor. STK Konuşmaları’nın sekizincisinde müzakere edilen “STK’larda İş Birliği Kültürünün Geliştirilmesi”  Halit Bekiroğlu ve Züleyha Sayın tarafından yayına hazırlandı.

Raporda, STK’ların iş birliği yapmaları önündeki mevcut engeller şu başlıklar altında somutlaştırılıyor:

STK’ların Zor Zamanlarda İş birliği Yapması

STK’ların Birbirini Rakip Gibi Görmesi

STK’ların Kendi Kurumlarını Merkezde Konumlandırma İsteği

STK’ların Kurum Kimliklerini Koruma Kaygısı

STK’ların Varoluş Amaçları ile Araçlarının Yer Değiştirmesi

Kamu ile Girilen Yakın İlişkilerin Getirdiği İmkanlar

STK’ların Belli Bir Kesime Hitap Etme Sorunu

STK’ların Bir Alana Odaklanmak Yerine Çok Çeşitli Alanlarda Faaliyet Göstermesi

İş Birliği Örnekleri ve Öneriler

Gönüllüler & BİSEG (Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği), Tercih Rehberliği Projesi ve İLEM 6. Uluslararası Yaz Okulu projelerine iş birliği alanındaki örnek girişimler olarak yer verilen raporda; iş birliği kültürünün gelişmesi için belirtilen önerilerden bazıları şöyle:

Tematik konularda ortak projeler yapılabilir.

Toplumsal konularda iş birliği yapılabilir.

Fiziksel mekân kullanımı, ortak etkinlik, insan kaynağı noktasında paylaşımlar yapılabilir.

STK’lar başka kesimlere hitap etme yeteneğine de sahip olmalıdır.

Büyük ölçekli STK’lar küçük ölçekli STK’larla bilgi ve tecrübelerini paylaşabilir.

STK’lar tek bir kaynağa bağımlı kalmak yerine alternatif kaynak arayışı, iş birliklerine yönelmelidir.

Sivil toplum alanında düşünceyi üretme, fikir teatisi, tartışma ve müzakereyi tekrar güçlendirmek gerekmektedir. Hem insan üretmek anlamında hem de siyasetin, bürokrasinin, akademinin tıkandığı noktada bu dinamik yapıları üreten STK’ların gerekli alanlara zenginlik katacağı söylenebilir.

Raporun tamamı için tıklayınız.