Bilim Ve Sanat Vakfı’na Kayyum Atanması Tepkiyle Karşılandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bilim ve Sanat Vakfı’nın yönetimine yapılan atamalar tepkiyle karşılandı. Bilim ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti adına Mustafa Özel’in yaptığı açıklamada karar ‘keyfi’ olarak değerlendirilirken, birçok sivil toplum kuruluşu da uygulamanın 'haksız' ve 'kabul edilemez' olduğunu dile getirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden dün gece yapılan açıklamada, Şehir Üniversitesi’nin YÖK tarafından Marmara Üniversitesi’ne devredildiği hatırlatılarak, Bilim ve Sanat Vakfı’nın yönetimine yapılan atamanın yasal prosedür olduğu belirtildi.

Bilim ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti adına Mustafa Özel adına yapılan açıklamada ise, yapılan atamanın Şehir Üniversitesi’ne yönelik haksız uygulamanın devamı olduğu ifade edilerek, “Kırk yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamelenin reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir. Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir. “ uyarısında bulunuldu.

İlke İlim ve Kültür Derneği de yaptığı açıklamada kararın kabul edilemez olduğunu savunarak, “Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanması kabul edilemez. Bu hususta kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapılmalıdır. Yöneticilerin açık bir suistimali söz konusu değilse vakıflar dokunulmazdır. Bu yolu açmanın vebali büyüktür ve güven kaybının sonuçları ülkemiz için vahim olur.” Denildi. İlmi Etüdler Derneği de kararın, ‘endişe verici’ olduğunu dile getirerek, “Politik olanın üstünde bir duyarlılıkla, vakıf kurumunu ve ilmi üretim mecralarının bağımsızlığını korumak gerekir. Karar alıcıları bunun vebali ve vakıflarla ilgili doğuracağı ileri sonuçlar hususunda muhasebeye davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.

Hak İnisiyatifi kararı kınayarak, “Hiçbir farklılığa tahammül edemeyen, hukuk dahil her şeyi aletselleştiren baskıcı anlayışın yansımasıdır. Bu vahim karardan acilen geri dönülmesini istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

MAZLUMDER ise yaptığı açıklamada, “Üniversiteyi gerekçe göstererek Bilim ve Sanat Vakfı gibi köklü vakıflara yaptırım uygulanması, vakıf kültürünü derinden zedeleyecek ve tamamen yok edecek bir geleneğin başlangıcıdır. Gönüllülüğün esas olduğu vakıf kültüründe isimler de mekanlar da geçicidir. Bilim ve Sanat Vakfı’nı kuranlar elbette çalışmalarına başka bir isim ve mekânda devam edebilirler, ancak vakıflara siyasi saiklerle yaptırım uygulanması yüzlerce yıllık vakıf kültürünü ve vakfetme düşüncesini zedeleyecek bir uygulama olup asırlara meydan okumuş vakıf kültürünün tehlikede olduğunun işaretidir.” diyerek, tüm toplumsal kesimleri ‘bu yanlışa karşı’ durmaya çağırdı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi YİK Başkanı Kemal Özden de açıklamasında, siyasi olarak yaşanan rekabetin binlerce insanı ve kurumu tedirgin ettiğini belirterek, “Yaşananların vakıf kültürümüze ve geleneğimize büyük bir zarar vereceği aşikârdır. Bir akıl tutulması olarak gördüğümüz bu süreç devam ettirilmemelidir. Ezcümle, bugün şahıslarımızın ve kurumlarımızın kuruluş gayelerine uygun olarak ortaya koyduğu fedakârane çalışmaların bu şekilde sekteye uğratılması birbirimize karşı duyduğumuz güveni sarsmaktadır. Bize göre bir an önce bu vahim hatadan dönülmeli ve vakıf, sahiplerine itibarlarıyla birlikte iade edilmelidir.” dedi.

İHH, ÖNDER, Çocuk Vakfı, Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Özgürder, Medeniyet Vakfı, Umran Hareketi, İstikamet Vakfı, Yedi Hilal Derneği, Siyer Vakfı, Hukukçular Derneği, Akabe Vakfı ve İGİAD, Boğaziçi Yöneticileri Vakfı  da açıklama yaparak, karara tepki gösterdi.