TTB’den Sağlık Sorunlarına Mercek…

08 Ocak 2020
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’nin sağlık alanındaki durumunu, "21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye'nin Sağlığı-2019" başlığıyla; toplumun sağlık düzeyi, bulaşıcı hastalıklar, sağlıkta şiddet, şehir hastaneleri, hekim göçü, sağlık güvencesi gibi konular üzerinden raporlaştırdı.

TTB’de düzenlenen toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından yayınlanan verilerin değerlendirilerek raporun hazırlandığını ifade etti.

“Türkiye’de Toplumsal Sağlık Düzeyi ve Sağlıkta Eşitsizlikler”, Türkiye’de Tıp Fakülteleri, Tıp Eğitimi ve Hekim Göçü”, “Sağlık Güvencesi Kapsamı ve Sağlık Sigortası Primi”, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı”, “Bulaşıcı Hastalıklar”, “Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları”, “Sağlıkta Şiddet”, “Şehir Hastaneleri” ve “Sağlık Bakanlığı” başlıklarına yer verilen rapora ulaşmak için tıklayınız.