TTB COVID-19 İzleme 6. Ay Raporu: “Salgın Yönetilemiyor, Fırtına Kapıda!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 6 aylık süreci kapsayan değerlendirme raporunu çevrimiçi olarak düzenlediği basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ve Doç. Dr. Osman Elbek katıldı.  “Eksik ve Şeffaf Olmayan Verilerle Salgınla Mücadele Etmek Mümkün Değil” Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB olarak salgının başından bu yana, verilerin şeffaf ve güvenilir olması, sağlık çalışanlarının nitelikli koruyucu ekipman eksikliği yaşamaması, test sayısının arttırılması, salgınla mücadelenin hastane değil birinci basamak merkezli yürütülmesi, sağlık sisteminin bu durum dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine yönelik uyarıları yaptıklarını hatırlattı. Raporda öne çıkan bazı bulgular ;
  • Türkiye’de sağlık çalışanları topluma kısayla 8.5 kat daha fazla COVID-19’a yakalanmaktadır.
  • COVID-19 sağlık çalışanları için Almanya, Belçika, Güney Afrika, İtalya, Kanada ve Malezya’da meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.
  • 41’i hekim olmak üzere, 95 sağlık çalışanı ve 7.506 yurttaşı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Tüm amacımız, ölümleri önlemektir.
“Eğer TTB’nin bu başlıklar halinde özetleyebileceğimiz önerileri hayata geçirilseydi bugün Türkiye’de bu kadar hasta ve ölüm yaşanır mıydı?” sorusunu yönelten Adıyaman’ın sıraladığı  önerilerin bir kısmı şunlar:
  • Yeniden açılmanın ve gerektiğinde kapanmanın epidemiyoloji bilimi çerçevesine uyarak şekillendirilmesi,
  • Gerektiğinde uygulanacak fiziksel hareketlik kısıtlamasının kamu ve özel sektör çalışanlarının tümünü kapsaması,
  • Salgından en çok etkilenen grupların belirlenerek onlara özel önlemler alınması
Basın toplantısında Adıyaman’ın ardından söz alan ve COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Doç. Dr. Osman Elbek rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elbek, salgının yayılma hızında Türkiye’de bölgeler arasında ciddi fark bulunduğuna dikkat çekerek, salgınla mücadelenin bu bölgesel farklılıklara göre şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti. “Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda” değerlendirmesini yapan Elbek, halen Sağlık Bakanlığı tarafından salgınla ilgili açık ve şeffaf yeterli veri paylaşılmadığını, eksik ve şeffaf olmayan verilerle salgınla mücadele etmenin mümkün olamayacağını vurguladı. TTB COVID-19 İzleme Kurulu’nun 6 aylık süreci kapsayan Açılmadan Bugüne Türkiye raporuna buradan ulaşılabilir.  

İlgili İçerikler