Yeni Avrupa Komisyonu Avrupa Yeşil Anlaşması’nı Sunuyor

13 Aralık 2019
Yeni Avrupa Komisyonu zaman kaybetmeden göreve geleli henüz iki hafta olmuşken, Avrupa Yeşil Anlaşması için yol haritalarını sunuyor.

Hedefleri, 2050 yılına kadar küresel ısınmayı yavaşlatmak ve etkilerini azaltmak suretiyle ilk iklim-nötr kıta olmak.

Sunulan Avrupa Yeşil Anlaşması Avrupa’nın yeni büyüme stratejisi. Emisyonları azaltırken yeni iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini arttıracak.

Ulaştırmadan vergilendirmeye, gıdadan tarıma, sanayiden altyapıya tüm politikalarımıza yeşil bakış açısı yansıtılacak. Yeşil Anlaşma ile temiz enerjiye yatırım yapmak ve karbon ticaretini arttırmak isteniyor fakat aynı zamanda döngüsel ekonomiyi hızlandıracak ve Avrupa’nın biyo-çeşitliliğini korunacak.

Avrupa Yeşil Anlaşması yalnızca bir gereklilik değildir: yeni ekonomik imkanların da öncüsü olacaktır. Birçok Avrupalı şirket yeşil bakış açısını benimsedi bile. Karbon ayak izlerini azaltıyor ve temiz teknolojileri keşfediyorlar. Gezegenin bir takım sınırları olduğunun farkındalar: farklı büyüklüklerdeki Avrupalı firmalar ortak evimize iyi bakmamız gerektiğini anlıyor. Ayrıca yarının sürdürülebilir çözümlerini keşfederlerse bunun kendilerine ilk hamle avantajını da sağlayacağını biliyorlar.

İşletmeler ve değişimi yaratanların bizlerden beklediği finans kaynaklarına kolay erişimdir. Bu amaçla Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı devreye sokulacak. Önümüzdeki on yılda bir trilyon avroluk yatırım desteklenip Avrupa’nın iklim bankası Avrupa Yatırım Bankası ile el ele çalışılacak.

Önümüzdeki Mart ayında, yol haritası belirlemek ve geri dönüşü olmamasını sağlamak üzere ilk Avrupa İklim Yasasını teklif edilecek, yatırımcılar, yenilikçiler ve girişimcilerin uzun vadeli yatırımlarını planlamaları için net kurallara ihtiyacı var.

Üretim, tüketim yaşama ve çalışma biçimlerimizde dönüşümü desteklerken bu tür bir değişimden en çok etkilenecek olanlar da korunmalı ve onların yanında olunmalı. Bu dönüşüm herkes için olmalıdır yoksa gerçekleşemez. Adil Geçiş Fonu kurulması teklif edilecek. Fonun, Avrupa Yatırım Bankası ve özel kaynakların desteğiyle, önümüzdeki yedi yılda yüz milyar avroluk bir tutarı harekete geçirmesi isteniyor.

Avrupa’nın dört bir yanında genç yaşlı herkes yalnızca iklim eylemini talep etmekle kalmıyor artık yaşam tarzlarını değiştiriyorlar: bisiklet ya da toplu taşımayla işine gelip gidenleri, yeniden kullanılabilir çocuk bezini tercih eden anneleri, tek kullanımlık plastikleri bırakan ve pazara sürdürülebilir alternatifler sunan firmalar gibi.

On Avrupa vatandaşından dokuzu kararlı bir iklim eylemi talep ediyor. Avrupalılar, birliklerinin içeride harekete geçmesini dışarıda da öncülük etmesini istiyorlar. İçinde bulunduğumuz bu günlerde tüm dünya küresel ısınmaya karşı toplu eylemi görüşmek üzere BM iklim konferansı çerçevesinde Madrid’de toplanıyor.

Avrupa Yeşil Anlaşması, halkımızın çağrısına Avrupa’nın cevabıdır. Avrupa’nın Avrupa için yaptığı bir anlaşma ve daha iyi bir dünya için bir katkıdır. Her Avrupalı bu değişimin bir parçası olabilir.