“Regl İzninin Hak Olarak Tanımlanması İçin Bir Adım Attık”

Kadınlara regl izni veren ilk belediye olan Dersim Belediyesi'sinden Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile kadın meclisleri olarak yürüttükleri çalışmaları konuştuk.

“Her Alanda Kadının Özneleşmesini Esas Alıyoruz”

Kadın meclislerinin birkaç ay önce kuruluş çalışmalarına başladığını belirten Doğan şunları söyledi: “Süreç içerinde bir dizi toplantılar gerçekleştirdik ve tartışmalarımız sonucunda bir program metni ortaya çıkardık. Tüzük çalışmalarımız ise devam ediyor. Kısa bir süre önce Belediye Kadın Meclislerimizin mahalle ayağını da oluşturmak için geçici bir yürütme oluşturarak çalışmalarımızın yaygınlaşmasının startını verdik. Belediye Kadın Meclislerimiz belediyemiz içerisinde kurulan ve daha sonra bir birime dönüştüreceğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu’na bağlı olarak çalışıyor. Kadınların erkek egemen sistemden kaynaklanan çok yönlü sorunları var. Her alanda kadının özneleşmesini esas alan kadın meclislerimiz, kadınların bu sorunlara çözümler bulmak, kadınların haklarını savunmak ve geliştirmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek yanı sıra erkek egemen sisteme karşı kadınların özgürleşme mücadelesinin içerisinde yer almayı hedefliyor. Program metnimizde de yer aldığı gibi kadınların ve LGBTİ’lerin yaşadığı her türlü şiddetle mücadele etmek,  emek, sağlık, kültür, dil ve sosyal alanda kadınları güçlendirici çalışmalar yürütmek ve alanlar açmak istiyoruz.”

“Belediye İçerisinde Eşitlikçi Bir Perspektifle Çalışmalar Yürüteceğiz”

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu’nun bir önceki belediye meclisi toplantısında alınan kararla belediye meclisi içerisinde bulunan kadın üyeler tarafından kurulduğunu ifade eden Doğan, “Bu komisyon belediye içerisinde bir Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi’ni oluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Bu birimi oluşturmak için başka yerellerle deneyim ve bilgi alışverişinde bulunuyor ve eşitlik biriminin alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir sonraki belediye meclis toplantısında çalışmalarımızı bir birimin kuruluşu altında somutlamak ve deklare etmek istiyoruz. Belediye içerisinde eşitlikçi bir perspektifle çalışmalar yürütüp düzenlemeler yapacağız ve Kadın Meclisimizle birlikte programımızı hayata geçirecek araçları ve alanları yaratacağız.” dedi.

“Bu Uygulamamızın Örnek Teşkil Etmesi Bizi Mutlu Etti”

Regl izninin herhangi bir belediye bünyesinde uygulanmadığını belirten Doğan, İzmir Barosu, KAOS GL gibi bazı kurumların da regl izni verdiğini ekledi. Doğan, “Yaşadığımız coğrafyada kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik gündemde çok geri yaklaşımlar olduğu için kadınlara yönelik iyi ve iyileştirici bir uygulama maalesef yeterince anlaşılamayabiliyor. Ancak regl izni uygulamamız bu alanda mücadele yürüten kurumlar ve devrimci, demokratik kamuoyu tarafından olumlu tepkiler aldı ve bu da bizi çok mutlu etti. Sendikayla imzaladığımız protokolden sonra başka bir belediyede çalışan kadınların bu uygulamayı kendi belediyelerine taşımak için sendikayla iletişim kurdukları bilgisini edindik. Ve uygulamamızın örnek teşkil ederek yaygınlaşmaya başlaması bizi mutlu etti. Biz bu uygulamayla her şeyden önce reglin bir hastalık olmadığını, utanılacak bir şey değil kadının doğasının bir parçası olduğunu gösterip regl iznini bir hak olarak tanımlanarak meşrulaştırılması için bir adım attık.” diye konuştu.