Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı

23 Ağustos 2019
WWF-Türkiye tehlike altındaki biyolojik zenginliklerin korunmasını desteklemek amacıyla yürüttüğü Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın dördüncü dönemini ‘Anılarda Kalmasın” temasıyla başlattı. Programa son başvuru tarihi 9 Eylül 2019. 

Programda Türkiye’de kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin ve doğal yaşam alanlarının korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilecek projelere hem maddi hem de teknik destek sağlanacak.

Programdan yararlanmaya hak kazanacak projelerin de 2 Ocak 2020 itibariyle başlatılması öngörülüyor.

Programın öncelikli desteklediği alanlar şöyle;

• Doğrudan tür ve/veya yaşam alanının (habitatın) korunmasına yönelik çalışmalar,

• Biyolojik çeşitliliğin ve türlerin doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları,

• Kırsal bölgelerde, başta tarım, hayvancılık ve balıkçılık olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasını destekleyen sürdürülebilir doğal kaynak kullanımına yönelik uygulamalar ve buna ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalar,

• İklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik ve türler üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemeye, azaltmaya ve iklim değişikliğine uyuma yönelik çalışmalar,

• İnovasyon: Biyolojik çeşitliliğin korunmasında faydalanabilecek yenilikçi metotlar, çözümler, yaklaşımlar ile teknolojinin geliştirilmesine ve yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin çalışmalar,

Programın başvuru kılavuzu için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi için lütfen bakınız.