‘Yerel Yönetimlerde Yaşlı Dostu Alan Yaratma’

Yaşlı Çalışmaları Ağı, 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde İzmir'de Yerel Yönetimlerde Yaşlı Dostu Alan Yaratma: Stratejik Planlama Süreçlerinde Yaşlı Hakları Çalıştayını gerçekleştirecek.

Yaşlı bireylerin karşılaştığı sosyal, ekonomik vb. sorunlara, yerel ve ulusal karar verici mekanizmalarında katılımıyla bütüncül politikalar hazırlanması ve takip edilmesi yönünde bir ihtiyaç söz konusudur. Bu bağlamda, Yaşlı Hakları İzmir Çalışma Grubu olarak yaşlı bireylerin günümüzde ve gelecekte kentte karşılaştıkları/karşılaşacakları sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümleri geniş kapsamlı tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve yerel yönetimlerin stratejilerinde yer almasını sağlayabilmek için 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde İzmir’de ‘Strateji Eylem Planı Hazırlık Toplantısı’ gerçekleştirilecek.

Toplantıda Yaşlı Hakları alanında ‘Küresel İyi Örnekler’ , ‘Stratejik Plan ve Yaşlı Hakları’ , ‘Ekonomik Güçlendirme’, ‘Sağlık-Barınma Hakkı’ gibi konular ele alınacak olup, bu konulara ilişkin katılımcılarla birlikte atölye çalışmaları düzenlenecektir. Atölye çalışmalarının ardından hazırlanacak ‘Bilgi Notu’ yerel ve ulusal karar verici mekanizmalara sunulacaktır. Atölye ile elde edilmek istenen çıktılardan birisi de oluşturulacak iş birliği mekanizmasının orta ve uzun vadede Yaşlı Hakları alanında bir ağ/platform yapısının çerçevesini oluşturmaktır. Oluşturulabilecek ağ/platform sayesinde ilgili alanda izleme ve değerlendirme yapılması da mümkün olacaktır.

Bu toplantı sürecinde yapılacak aktiviteler;

  • Yaşlıların yaşadıkları sorun alanlarının katılımcı bir şekilde tartışılması,
  • Tartışma ortamı oluşturmak,
  • Belirlenen alanlarda politika geliştirmeye yönelik etkinlikler,
  • Ağ kurulması için kapasite geliştirme çalışmaları,
  • Yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile yerelde yaşlı hakları politikalarının tartışılması,
  • Workshop,
  • Hak temelli yaklaşım hakkında bilgilendirme,
  • Stratejik Planlama, kent yönetimi hakkında bilgilendirme.

Kullanılacak Yöntemler

Grup tartışması, beyin fırtınası, araştırma- inceleme yöntemi, iş birliğine dayalı öğrenme, drama, anlatım, bilgi verme, yaygın eğitim teknikleri metotları etkin olarak kullanılacaktır.

Toplantı Sonrası

Etkinliklerin sosyal medyada paylaşılması, çalıştay sonuç ve çıktılarının rapor haline getirilmesi ve yaşlı çalışmaları alanında faaliyet gösteren aktörler ile paylaşılması ve Yaşlı Çalışmaları Ağının sürdürülebilir kılınması amacıyla kapasite geliştirme toplantılarının yapılması.

Başvuru linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

*Bu program Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.

24-25 Ağustos 2019
Fuar Anemon Otel İzmir, Alsancak