Örgütsel Koçluk Programı İçin Başvurular Başladı

11 Haziran 2019
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle yürütülen ve örgütlerin kurumsal, finansal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılmasını hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında “Örgütsel Koçluk Programı” başlıyor. 

Kapasite güçlendirme eğitimlerinden farklı olarak, örgütlerin belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda planlı ve yapılandırılmış buluşmalar aracılığıyla sağlanan özelleştirilmiş bir teknik destek olarak tasarlanan Örgütsel Koçluk Programı’nda 15 yerel sivil toplum örgütü ile birebir çalışma yürülecek. Alanında uzman kişilerin desteğiyle yürütülecek olan programda STÖ’ler uzmanlarla yüz yüze veya online olarak çalışma fırsatı elde edecekler.

Sürecin ilk aşamasında programdan faydalanmaya hak kazanan STÖ’ler öncelikle belirledikleri ihtiyacı bir uzman ile değerlendirecek, alacakları desteğin içeriğini, biçimini ve takvimini oluşturacak. Ardından ise STÖ’ler birlikte planlama yaptıkları uzman ile desteğin biçimine bağlı olarak 3-4 kez  uzmanlarla yüz yüze veya online olarak çalışabilecekler.

Örgütsel Koçluk Programı kapsamında STÖ’lere katılım ve örgütlenme çalışmaları, örgütsel gelişim çalışmaları ve hak temelli yaklaşım yerleştirme çalışmaları başlıklarında destek verilecek.

Örgütsel Koçluk Programı’ndan Hangi STÖ’ler Yararlanabilir?

  • Yerel düzeyde ihtiyaç ve/veya problemlere yönelik hak temelli yaklaşım ile faaliyetler yürüten dernek, vakıf, kar amacı gütmeyen kooperatif, yerel girişim, yerel inisiyatif, öğrenci topluluğu, yerel düzeyde çalışan ağlar ve platformlar ile kent konseyleri ve altlarında yer alan meclisler;
  • Örgütsel Koçluk Programı çerçevesinde yürütülecek olan çalışmaların tümüne yönetim/yürütme organından en az 3 kişi ile en az 3 aktif üye/çalışan/gönüllünün tam katılımını yönetim kurulu/yürütme kurulu kararı ile taahhüd eden örgütler;
  • Şubeler, Örgütsel Koçluk Programı kapsamında Stratejik Planlama haricindeki tüm konulardan destek almak için başvuru yapabilirler.

Başvuru Süreci

Son başvuru tarihi olmayan Örgütsel Koçluk Programı’nda önce başvuran önce değerlendirmeye alınır prensibiyle, her ayın ilk haftası başvurular değerlendirilecek.

Başvuru Formu

Başvuru yapmadan önce lütfen Örgütsel Koçluk Program Rehberi’ne ve başvuru formuna bakınız. Dökümanlar için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Programla ilgili sorularınız için desteknoktasi@stgm.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.