SPoD’un 9. Bahar Semineri’ne Davetlisiniz!

Bu yıl 9.su düzenlenecek olan Bahar Seminerleri “Ana Akıma Çentik: Bedenlerimiz, Duygularımız, Başkalıklarımız ve Mücadelemiz” teması ile 4-5 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 9. Bahar Semineri’nde de LGBTİ+ hareketi, queer teori ve insan hakları mücadelesi konularında Türkiye ve Dünya gündemini yakalayabilmek, farklı açılardan düşünmek, tartışmak ve paylaşmak için bir araya gelebilmek umuluyor.

Seminere, sunumları ile katkıda bulunmak isteyenlerin 9 Nisan 2019 Pazar günü bitimine kadar kısa bir özgeçmiş ile 400 kelimelik bir sunum özetini akademi@spod.org.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Kabul edilen ve seminerde sunumu yapılan bildiriler, daha sonra basılarak yayımlanacaktır.

Konu Başlıkları:

– Queer teori ve tartışmaları
– Beden (Bedenselleşme, beden imkânlarının sınır aşımı, beden politikaları, bedenlerin hiyerarşisi, biyomedikal teknolojilerin normlara etkisi, Sakatlık, etnisite, cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinselliği biyopolitika, beden ve duygu politikalarıyla birlikte düşünmek)
– Duygu Politikaları (Şefkat, arzu, sevgi, neşe ve olumsuz duygular, duygu teorisinin direnişe etkileri)
– Direniş biçimleri
– Performatiflik kuramı
– İlişkiler, dostluklar, akrabalıklar, aile
– Duygu, ilişki ve beden imkânlarının sınır aşımı
– Yaralanabilirlik, kırılganlık, parçalanabilirlik
– Emek, sömürü
– Ayrımcılık(lar) ve mücadele