SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü Arıyor

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), tam zamanlı istihdam edilmek üzere, Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü çalışma arkadaşı arıyor.

Pozisyon İsmi: Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü
Çalışma Türü: Tam zamanlı
Çalışma Süresi: 12 ay

Görev ve Sorumluluklar
 • Derneğe çeşitli kanallardan gelen cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kaynaklı ihlallerden doğan hukuki destek başvurularını almak; danışanlarla telefon, e-posta, yüz yüze ve online görüşme seçeneklerinden uygun olanı ile iletişim kurmak ve hukuki sorunu tespit etmek; danışana sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık yaparak maruz bırakıldığı hak ihlali ile ilgili yasal mekanizmalara başvuru yapmasına destek olmak
 • Hukuk alanına dair politika ve prosedür belgelerini hazırlamak
 • Hukuk Ekibi’ni koordine etmek, toplantılarını raporlamak
 • Avukat Ağı’nı koordine etmek, gönüllü avukatlarla iletişim kurmak, ağdaki tartışmaları takip etmek
 • SPoD’un takip ettiği davaların takvimini tutmak, gerekli kampanya, raporlama ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek
 • Başta İstanbul olmak üzere LGBTİ+’ları ilgilendiren toplumsal dava ve olayların izlenmesi, hukuki süreçlere dahil olmak, paydaşlarla işbirliği içerisinde bulunmak
 • Dernek gönüllülerine hukuki konularda süpervizyon vermek, gönüllülere ara eğitim ve materyal sağlamak
 • Verilen danışmanlık hizmetlerinin düzenli verilerini tutmak ve raporlamak
 • Yıl içinde alan için gerekli panel, seminer ve eğitimleri koordine etmek
 • Alan çalışmaları konusunda genel koordinatör ve yönetim kuruluna düzenli raporlama yapmak
 • Gerektiğinde diğer örgüt ve kuruluşlarla iletişim kurmak, derneği çeşitli etkinliklerde temsil etmek
 • Haftalık ekip toplantılarına katılmak; gerektiğinde ekibin düzenlediği diğer etkinliklere katılmak
 • Projelerin paydaşları ve iş ortakları ile iletişimin kurulması ve yürütülmesinde rol almak
 • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak
 • Proje kapsamında yapılacak toplantı ve eğitimlerin raporlamasını yapmak
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak
 • Projenin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek
Aranan Nitelikler
 • Baroya kayıtlı avukat olmak
 • Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle ilgili davaları takip etmiş olmak
 • Ayrımcılık ve şiddet konularında hukuki deneyim ve bilgi sahibi olmak
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak
 • SPoD’un ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak
 • LGBTİ+ hakları alanında çalışma deneyimine sahip olmak
 • Mail, telefon, online ve yüz yüze danışmanlık verebilecek yetkinlikte olmak
 • Yapılan işin raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak
 • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak
 • MS Office, Google Drive, Zoom, Slack programlarını etkili biçimde kullanabilmek
 • Gerektiğinde şehir dışı seyahat edebilecek olmak
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Sivil toplum deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • SPoD’un hukuk çalışmalarına katılmış olmak tercih sebebidir.

Aranan özellikleri ve iş tanımını incelediğiniz pozisyona başvurmak için en geç 23 Ocak 2023 Pazartesi günü 17.59’a kadar başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.

Başvuru formu için tıklayın!

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin SPoD ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.