“Belediyeler Gençlerin Karar Mekanizmalarına Anlamlı Katılımını Sağlamalı”

Toplum Gönülleri Vakfı Kaynak Geliştirme ve İletişim Yöneticisi Derya Kılıçalp, yerel yönetim seçimleri öncesinde adaylardan gençlik ve genç dostu projelere imza atmalarını talep ettiklerini belirterek, “Belediyeler öncelikle gençlerin karar mekanizmalarına anlamlı katılımını sağlayacak mekanizmalar yaratmalılar.” Dedi.

“Nasıl Bir Yerel Yönetim” dosyamız kapsamında görüştüğümüz Derya Kılıçalp, TOG toplum gönüllüsü gençlerin Türkiye’nin 80 ilinde belediyelerle çeşitli iş birlikleri gerçekleştirdiğini belirterek, “Yerel katılım ilkemizden de yola çıkarak, paydaş ilişkilerini sürdürülebilir kılmak, kapsayıcı ve yaygın çözüm ortaklıkları kurmak adına yerel yönetimlerle sürekli dirsek teması halindeyiz. Belediyelerle kamusal alanda üretilen ve hayata geçen bir çok kampanya, proje, etkinlik için yasal gerekliliklerin dışında, içerik ve tamamlayıcı işbirliklerini de yürütüyoruz.” dedi. Toplum gönüllüsü gençlerin belediyelerin projeleri hayata geçirmek konusunda desteklerinden faydalandığını belirten  Kılıçalp, gençlerin bunun yanında karar mekanizmaları süreçlerinde de aktif rol almak gibi talepleri olduğunu dile getiriyor.

TOG olarak geçtiğimiz yıl  Gençlik Çalışmasının Gençlerin Toplumsal Katılımına Etkisi konulu bir araştırmayı desteklediklerini hatırlatan Kılıçalp, “16-35 yaş arası gençlerle gerçekleştirilen araştırma bulgularımız, gençlerin karar verme mekanizmalarına dahil olmak istediklerini ancak karar vericilerin gençler için yeteri kadar alan açmadığını ortaya koyuyor. Yerel yönetimler de karar vericiler arasında olduğundan bu araştırmaya göre diyebiliriz ki gençler, yerel yönetimlerin kendilerine daha çok alan açmalarına ihtiyaç duyuyor. Yöneticilerle gençler arasındaki uçurum bir ihtiyacı da birlikte getiriyor.“ dedi.

Gençlik Merkezleri Gençlerle Birlikte Tasarlanmalı

Gençlerin yaşadığı şehirde söz haklarının olmamasının onları hem şehirden hem de yerel yönetimlerden uzaklaştırdığını savunan Kılıçalp, “Gençler yaşadıkları alanlarda söz haklarının olmasını bekliyor. Bununla birlikte gençler barınma ve burs olanaklarının artırılması gerektiğini her araştırmada dile getiriyorlar. Belediyeler tarafından hizmete açılacak öğrenci yurtlarının sayısının artırılması ve bu yurtların tasarlanmasından yönetimine her aşamasında gençlerin sürece dahil edilmesi önemli bir ihtiyaç. Aynı şekilde bu ihtiyaçlara gençlerin sosyalleşebilecekleri alanların çoğaltılmasını da ekleyebiliriz. Birçok şehirde gençlerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılabileceği, aynı zamanda kendini geliştirebileceği kentsel kamusal alanların çok az olduğunu söyleyebiliriz. Gençler üniversite kampüslerinin ve kafelerin dışında bir araya gelebilecek ortam bulamıyorlar.

Belediyelerin sunduğu hizmetlerden bir diğeri  Gençlik Merkezleri. Bu merkezlerin yine gençlerle birlikte ve genç dostu araçlarla tasarlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Merkezler gençlerin sadece hizmet aldığı değil aynı zamanda ürettiği, sosyalleştiği ve toplumsal hayata katıldığı mekanlar olmalı. “ dedi.

Yerel yönetim adaylarından tek beklentilerinin gençlik ve genç dostu projelere imza atmaları olduğunu belirten Kılıçalp, belediyeler öncelikle gençlerin karar mekanizmalarına anlamlı katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmasının altını çiziyor. STK’ların da dahil olduğu belediye gençlik meclisleri ya da gençlik merkezleri, gençlik evleri, yurtlar vb. alanlarda gençlerin sadece birer hizmet alıcı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçalp, hizmetin tasarlanmasında da söz sahibi olmalarının önemine işaret ediyor.

Her Kesimden Gencin Karar Mekanizmalarında Yer Alması

Ülkenin genelinde genç ve gençlik dostu belediyecilik ve yerel yönetim anlayışının uygulanması gerektiğine inandıklarını dile getiren Kılıçalp, “Bunun için öncelikle her kesimden, her kimlikten ve her farklı ihtiyaç grubundan gençler karar alma mekanizmalarına dahil edilmeli. Böylece birçok farklı dezavantajlı grubun ihtiyaçlarının daha rahat görülmesi, ifade edilmesi ve onlara yönelik hizmet ve politika yürütülmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte gençlerin barınma, sağlık, sosyalleşme, kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanma gibi konularda ciddi ihtiyaçları ve beklentileri mevcut. Barınma ve burs imkanlarına erişim hala gençler için önemli sorunların başında geliyor. Son olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunlar da yine gençler için çözüm bekleyen sorunların başında.​” diyor.

Kılıçalp’in ‘iyi belediye’ tanımında da; gençlerin katılımına vurgu yer alıyor: “İyi bir belediye, gençleri dinleyen, gençleri karar alma mekanizmalarına aktif bir şekilde dahil eden, ​farklı gençlik gruplarının ihtiyaçlarını görebilen, ​gençler için hizmet ürettiği kadar gençlerin üretmesi için de alan açan, genç odaklı çalışmaların karar verme noktasında durduğu, gençlerin projelerini destekleyen, gençlerin kültür-sanat ve spor faaliyetlerinden faydalanmaları için alan yaratan, gençler için ​burs ve barınma olanakları sağlayan, gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için ücretsiz atölyelerden faydalanabildiği ve içerisinde muhakkak ​genç dostu bir gençlik merkezi bulunduran bir belediye olarak tanımlanabilir.”