Fark Edenler Derneği, Gönüllülük Ve İşbirliği Çağrısında Bulunuyor 

Fark Edenler Derneği, Türkiye’de gönüllülük kültürünü değiştirmeyi, güçlendirmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen bir dernek ve bu hedefi paylaşan kişi ve kurumlara gönüllük ve işbirliği çağrısı yapıyor. Dernek Başkanı Derya Kılıçalp ile derneğin kuruluş amacını, Fark Edenler’in kimler olduğunu, sürdürülebilir gönüllülük anlayışlarını ve hazırlamakta oldukları Gönüllülük İçin Haklar ve Sorumluluklar Beyannamesi’ni konuştuk. 

Fark Edenler Derneği ne zaman ve neden kuruldu? Hedef ve misyonunuzu bize anlatır mısınız?

Çok teşekkürler, biz de birlikte üreteceğimiz, geliştireceğimiz, dönüştüreceğimiz herkes için verimli ve keyifli bir deneyim olmasını diliyoruz. Fark Edenler Derneği, Şubat 2019’da kuruldu. Türkiye’de Gönüllülük kültürünü değiştirmek, güçlendirmek ve farkındalık ekseninde sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle kurulan bir derneğiz. Çıkış noktamız insanların kendilerini, çevrelerini fark etmelerine ve farkındalığın gücüyle gönüllü olarak harekete geçmelerine destek olmak. Elimizdeki en büyük güç, kendi rızamız ve kararlılığımızla bir şeyleri değiştirmek için gönüllü olabilmek ve harekete geçmek. O zaman biliyoruz ki sorun nasıl bizsek, çözüm de yine biz olabileceğiz.

Hedef kitleniz kimlerden oluşuyor? “Fark Edenler” kimler?

Hedef kitle olarak şirket çalışanlarını ve lise öğrencilerini önceliklendiriyoruz. Okullarda ve kurumlarda yaptığımız eğitimler, atölyeler ve farkındalık diyalogları ile Fark Eden insanlar, okullar, kurumlar yaratıyoruz. “Fark Edenler” eşit fırsatı önemseyen, paylaşım kültürünü sahiplenmiş, sosyal adalet için sorumluluk alan kişilerdir. Onlar sorunların ortak bir akıl yolu ile çözülmesini tercih eden gönüllülerdir. Fark Edenler olarak biz; gençlerin ve yetişkinlerin Fark Eden İnsanlar olmaları için önce kendilerini anlama, tanıma, keşfetmelerini ve fark etme süreçlerini yaşamalarına imkân sağlıyoruz. Sonra da sosyal becerilerinin, toplumsal duyarlılıklarının ve yaşama dair sorumluluklarının artmasına katkı sağlayan küçük ama etkili dokunuşların ortaya çıkmasına destek oluyoruz.

İlkeleriniz arasında sürdürülebilirlik de var. Sürdürülebilirlik anlayışını açıklar mısınız? 

İlkelerimiz, şeffaf ve hesap verebilir olmak, girişimci – yenilikçi – eşitlikçi olmak, sürdürülebilirliği sağlamak, gönüllülük farkındalığını, hak ve sorumluluklarını yaygınlaştırmak. Sürdürülebilirlik ilkesini oluştururken çıkış noktamız kendi deneyimlerimizdi. Ne kadar gönüllülük yaptık, nerelerde yaptık, neden yaptık hala yapıyoruz muyuz? Ne olsa yaparız, neden yapıyoruz ya da yapmıyoruz gibi birçok sorunun cevabını birlikte aradık. Sürdürülebilirlik, tam bu noktada ilkelerimiz arasına ve programlarımızın adına girdi. 

Gönüllülerin, zorunluluktan değil sorumluluktan gönüllü olduğu, insanların tesadüfi ve bir kerelik gönüllülüklerini, planlı gönüllülüğe dönüştürdüğü, öz kaynaklarını ve diğer imkanlarını gönüllülük için planlı bir yaşam şekline soktuğu, toplumsal faydayı kendi faydası olarak da gördüğü bir “Gönüllülük” anlayışını “Sürdürülebilir” buluyoruz. Bunun için de tüm kaynaklarımızla çalışacağız.

Dernek olarak “gönüllü ol” çağrınız var, size gönüllü olarak kimler, neden ve hangi motivasyonla katılsınlar? 

Fark Edenler Derneğinin gönüllüleri; geri bildirim kültürünü benimsemiş, birlikte öğrenme ve deneyimleme alanı sağlayan bir vizyona sahip, eşit ilişkiler yapılandırabilen, birlikte üretim ve paylaşım kültürüne katkı sağlayan, dinamik, özgür, adil ve özgün kişilerdir. Sürdürülebilir Gönüllülük için gönüllü olan, Fark Eden insan olma sorumluluğunu taşıyan herkes dernekte gönüllü olabilir. 

Siz uzun yıllardır sivil alanda çalışan bir sivil toplum profesyonelisiniz. Türkiye’de sivil topluma dair genel değerlendirmenizi ve Fark Edenler Derneği kurucuları arasında yer alma nedeninizi bizimle paylaşır mısınız? 

Türkiye’de sivil topluma dair genel bir değerlendirme bence başka bir röportajın tek başına ana sorusu olabilecek kadar derya deniz bir konu. Sivil alanın güçlendirilmesine gönül vermiş biri olarak değineceğim birkaç nokta var. Güvenmeye, anlaşılmaya, onaylanmaya, kendimizi daha kolay ve basit anlatmaya, iş birlikleri yapmaya, iletişim geliştirmeye, kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya, amaçlarımızı ortaklaştırmaya, adil, dürüst ve samimi olmaya ihtiyacımız var. Bunları hayata geçirecek cesareti bulmak STK’lar olarak bizim sorumluluğumuz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17.si olan Amaçlar için Ortaklaşma’da ve güven ortamının inşasında bizlere büyük rol düşüyor, bu sürecin zorlukları kimseyi yıldırmamalı. 

Bu derneği kurarken bir hayalin gerçekleşmesini istedik. Kolektif akıl, ortak amaçlar, fark etmenin sorumluluğu, değişime inanmak, sosyal faydayı her şeyin önünde tutmak, eşit ilişkiler kurmak ve örgütlü bir yapı içinde diğer aktörlerle bu paydaş ilişkisini kurabileceğimize inandık. Yoldaydık ve yolda olacağız.

Kurum çalışanlarına “Sürdürülebilir Gönüllülük ve Farkındalık” programı ile okullara ve kurumlara çözüm paydaşlığı yapıyorsunuz. 

Gönüllülük programlarına sürdürülebilir ve yeni bir vizyon katacağımızı düşündüğümüz için kurulduk. Kurumların ve STK’ların, gündemleri, bütçeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir program sunmuyoruz. Biz STK’lara, kurumlara, kurum çalışanlarına “Birey ve deneyim odaklı bir gönüllülük sürecini sürdürülebilir kılmak için çözüm paydaşlığı” öneriyoruz. Biz, sorunu fark etmelerini ve bu farkındalığın sorumluluğunu alarak çözüm üretmelerini ve harekete geçmelerini destekliyoruz. 

Kurumlara ve okullara sunulan program özetle bir farkındalık yolculuğu; iç motivasyonunu, öz kaynaklarını keşfet, bu kaynakları sosyal fayda için kullanabilecek ortamı çevrendekilerle birlikte yarat, harekete geç, sahaya çık, gözlem yap, sorunları tespit et, fikir maratonunda çözümler üret, diğer paydaşları ikna et, projelendir, kaynak yarat, uygula. 

Biliyorsunuz, Gençlik ve Spor Baklanlığı 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etti. Kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler yapmak gibi bir amacınız var mı? 

Sürdürülebilir Gönüllülük programlarının ve yerel inisiyatiflerin güçlenmesi için tüm paydaş ilişkilerine çok ihtiyacımız olacak.

Gönüllüğü artırmak adına nasıl bir strateji izlemeyi düşünüyorsunuz? Sivil toplumda bu amacı taşıyan diğer STK’lar ile ortak projeleriniz olacak mı?

“Herkes bir şeyleri değiştirebilmek için gizli bir güç ister. O gizli güç gönüllülüktür ve o da tam aklımızla kalbimizin birleştiği yerdedir“ diyoruz biz. Gönüllülüğe inancımız sonsuz. Diğer STK’larla işbirliği yapmayı çok istiyoruz, varmak istediğimiz nokta ancak birlikte çalışmak ve birlikte inanmakla mümkün. Sürdürülebilir Gönüllülük için Haklar ve Sorumluluklar Beyannamesi hazırlıyoruz bir taraftan ve beyannamenin oluşması için STK’lara, Gönüllülere bir çağrı açacağız. İhtiyaçlar, beklentiler, deneyimler, yasal gereklilikler, zorunluluklar, talepler konuşulacak, oluşturulacak ve buradan yola çıkarak da bir beyanname ortaya çıkacak. Diğer STK’larla ilk ve en önemli paydaşlığımızın birlikte “Sürdürülebilir Gönüllülük için Haklar ve Sorumluluklar Beyannamesi”nin oluşturulması olmasını diliyorum.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir derneksiniz. Sizinle tanımak isteyen kurumlar ve bireyler ya da size katılmak isteyenler size nasıl ulaşabilir? 

Programlarımızı ve kapasitemizi güçlendirmek için öncelikli olarak İstanbul’daki kaynaklarımızı kullanarak başlıyoruz. Dernek üyelerimiz çok yaygın bir sosyal sermaye ağına sahip bu nedenle farklı illerden gelen işbirliği önerileri oldu, bu da bizi çok mutlu etti. Kontrollü planlama yapmak, finans ve insan kaynağını doğru ve verimli kullanmak şu anda ilk önceliğimiz, altını dolduramayacağımız deneyimler yaşamak istemiyoruz. Tüm iş birliklerimizi ve paydaş ilişkilerimizi sürdürülebilir kılmak çok değerli. 

Gönüllü olmak, işbirliği yapmak, kurumlarına ve okullarına bizi davet etmek isteyenler için iletişim bilgilerimiz; onu@farkedenler.org adresinden derneğimize ya da derya.kilicalp@farkedenler.org adresinden bana ulaşabilirler, büyük bir heyecanla Fark Edenleri bekliyoruz.