Küresel Ölçekte İlk Göç Anlaşması Kabul Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 164 ülke 'küresel ölçekte ilk göç anlaşması' özelliğini taşıyan Göç Paktı'nı kabul etti.

Göçmen işçilere ve mültecilere muamele konusunda uluslararası standartları belirleyen ve tam adı ‘Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç’ olan 34 sayfalık metin, ‘göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme’ olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma ile göçmenlerin güvenli yollardan geçmesinin sağlanması ve düzensiz göçün önüne geçilmesini hedefleniyor.

Göç konusunda kapsamı ve derinliği bakımından türünün ilk örneği olan anlaşma yasal olarak bağlayıcı değilse de altına imza atan ülkeleri prensipte bağladığı varsayılacak ve BM’de buna ilişkin ülkelerden üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri istenecek.

Karşılıklı sorumluluk üstlenme prensibine dayalı olan anlaşma yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki göçlere ilişkin toplamda 23 hedef içeriyor.

Kaynak: STGM

Etiketler