Kriz, Kadınlar ve Kadın Emeği Forumu

KEİG Platformu 15 Aralık Cumartesi günü Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti kampüsü'nde Kriz, Kadınlar ve Kadın Emeği başlıklı bir panel düzenliyor.

Krizin yükünü en çok kadınlar mı çekiyor?

Bu soru son zamanlarda yeniden ve daha sık sorulmaya başlandı ve kadın hareketinin de gündemine tekrar girdi. Konu üstüne derinlemesine konuşulmaya ve tartışılmaya duyulan ihtiyaç dolayısıyla ve daha önce de yapılmış benzer tartışmalarla birlikte kadın emeği ve istihdamı alanına katkı yapmak umuduyla KEİG bir forum yapmaya karar verdi.

Bu forumda meseleyi farklı çalışma ve emek biçimleri üzerinden tartışmak, deneyimlerimizi paylaşmak ve ileriye dönük politikaları birlikte belirlemek istiyorlar. Tüm kadınları foruma davetli!

Program

10:00-10:30 Kayıt

10:30-11:15 Çerçeve sunuş

Önceki krizlerden ne öğrendik? Bu krizde bizi neler bekliyor?

Özge İzdeş ve Yelda Yücel

11:15-12:00 Tartışma

12:00-12:15 Ara

12:15-13:15 Grup çalışması*

13:15-14:15 Öğle yemeği

14:15-16:00 Grup çalışması

16:00-16:15 Ara

16:15-17:30 Sonuçların paylaşımı ve kapanış

*Çalışma gruplarının konuları:

– Sendika ve örgütlenme

– Sosyal ekonomi, ev eksenli çalışma ve kooperatifler

– Beyaz yakalılar, formel istihdam ve esnekleşme/güvencesizleşme

– Yoksulluk ve sosyal yardımlar

– Göçmen kadınların emeği

** Bakım emeği ve hizmet sistemi tüm çalışma gruplarını kesen bir konu olarak ele alınacaktır.

İletişim

E-mail: iletisim@keig.org

Facebook etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/517980155369071/ 

Etkinlik adresi 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü – Konferans Salonu

Cumhuriyet Mh. Silahşör Cd. No: 89 Bomonti – Şişli / İstanbul

Etiketler