İş Dünyası “Eşitlik Kazandırır” dedi

Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi Tanıtım Toplantısı yapıldı. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında yol göstermeyi hedefleyen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Global Compact Türkiye’nin ortak inisiyatifi sonucunda ortaya çıkan ve iş dünyasından 150’ye yakın imzacısı bulunan bir girişim. 25 Ocak 2017 günü de bu prensiplerin uygulanması aşamasında şirketlere yol göstermesi […]

Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi Tanıtım Toplantısı yapıldı. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında yol göstermeyi hedefleyen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Global Compact Türkiye’nin ortak inisiyatifi sonucunda ortaya çıkan ve iş dünyasından 150’ye yakın imzacısı bulunan bir girişim. 25 Ocak 2017 günü de bu prensiplerin uygulanması aşamasında şirketlere yol göstermesi hedeflenen Uygulama Rehberi’nin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Tanıtım toplantısının ilk kısmında YADA(Yaşama Dair Vakıf)’dan Mehmet Ali Çalışkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen, BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Karl Kulessa’nın katılımcıları olduğu açılış paneli yer aldı. Panelde İzlanda kadın hareketinin önemli isimlerinden Gisladottir, kendi tecrübesinden de hareketle, Türkiye’de ve dünyada kadınların bakım yükü, cam tavan, toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılığı gibi birçok zorlukla yüzleşiyor olsa da, özel sektör de dahil olmak üzere bu konularla ilgili tüm tarafların çözüme katılmaya teşvik edilmesiyle, var olan karamsar tablonun kısa sürede değişebileceğinin altını çizdi. Seçkin ise, özel sektörün sürece katılımının önemini tekrar vurgularken, aynı zamanda kadının güçlenmesi prensiplerinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin özel sektör ve tüm diğer kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilmesi için erkeklerin katılım ve liderliğinin önemine de dikkat çekti. Son olarak Karl Kulessa ise UNFPA’in bu aşamadaki misyonunun özel sektöre destek vermek olduğunu, kadına yönelik şiddet, temsiliyet, kadının güçlenmesi gibi tüm sorunların bir bütün olarak ele alınmasının çözüm için kritik olduğunu ifade etti.


İlk panelin ardından UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nden Program Uzmanı Mehtap Tatar Uygulama Rehberine dair detaylı bilgi vermesinin ardından ikinci panel gerçekleşti. Bu panelin çerçevesi “İş Dünyasından Uygulama Örnekleri” olarak çizilmişti. Suteks Group Yönetim Kurulu Başkanı ve WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Eczacıbaşı Holding CEO’su Dr. Erdal Karamercan, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan kendi şirketlerinin gerçekleştirdiği örnek uygulamalardan ve kadının güçlenmesinin şirketlerin başarısı için ne denli önemli olduğundan bahsettiler. Liderlerin bu sürece katılımının öneminin de özellikle ifade edildiği panel esnasında esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma, işe alım aşamasında teşvik, doğum izinleri ve doğum sonrasında kadınların işe devam etmeleri için yapılan uygulamaların özellikle altı çizildi. Bunun yanı sıra şirketlerin kadın girişimciliğine yaptıkları destek de vurgulanan uygulamalar arasındaydı.
KEİG’den Begüm Acar etkinlik izlenimlerini şöyle ifade etti: “Özel sektör esnek çalışma uygulamasını düzenlerken cinsiyet eşitliğini sağlama amacını güdüyorsa dikkatli davranmalı. Hem kadın hem erkek çalışanlar için düzenlenen bu çalışma biçimi, sadece kadın çalışanlar tarafından kullanıyorsa bu bakım yükünü yine kadınlar üzerine yüklemek anlamına gelir. İşyerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak hedefleniyorsa, kadın çalışanların bakım yükünü hafifletecek ya da kolaylaştıracak uygulamaların yanında, erkeklerin de bu yükü eşit olarak paylaşması teşvik edilmeli. Esnek çalışma modelini iş yerinde uygulamaya sokmak yeterli olmuyor, bu eğer bakım yükümlülüğünü kolaylaştırmak ve iş-aile yaşamı dengesini sağlamak için yapılıyorsa bunu kadınların kullanması cinsiyet eşitliğini sağlamaz. Erkeklerin de ortak şekilde yükü sahiplenmesi gerekir. Ayrıca panelde vurgulanan bir diğer konu olan girişimciliğin kadın istihdamını arttırma stratejisi olarak kurgulanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü girişimci olmak için sermaye, bilgi birikimi ve birtakım ağlara dahil olmak gerekir. Eğer bir kadın “hayatta kalmak için” girişimci oluyorsa, bunun sonucu kadınları kredilere bağımlı kılmak ve sürekli borçlandırmak da oluyor. Ayrıca, sağlanan bu hibe ya da kredilerin genel eğilimi kadınları “kadın işi” olarak bilinen sektörlere yönlendirmekle sınırlı kalıyor. Güçlenme sadece gelirin artması ile sağlanabilecek bir şey değil, daha bütünlüklü politikalarla desteklenmesi gerekiyor.”

Etkinliğin sonunda ise WEPs imzacısı şirketlere plaket verildi.