KEDV Kadının Ev İçi Yükünü Azaltmak İçin “Eşitle” Kampanyasını Sürdürüyor

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) kadınların ev içi yükünün azaltılması ve kadın kooperatiflerinin bakım sektöründe yer alabilmesi amacıyla Eylül 2020’de başlattığı “Eşitle” kampanyasını sürdürüyor.

Türkiye’de 11 milyon kadının ev içi yük sebebiyle iş gücünün dışında kaldığı belirtilen kampanyada, terazinin dengelenmesi için esitle.org üzerinden imza verilmesi çağrısında bulunuluyor.

KEDV, sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde yoksullar  başta olmak üzere kadınların ağır ve eşit olmayan ev içi bakım sorumluluklarıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, bu nedenle dünyada çalışma yaşında olan kadınların %42’si iş gücüne dahil değilken bu rakamın erkeklerde %6 olduğunu kaydediyor. Salgınla birlikte kadınların ev işi yüklerinin daha fazla arttığı da belirtilen çağrıda şu talepler yer alıyor:

  • Refahın tüm kesimler tarafından adil biçimde paylaşılabilmesi için hayatın her alanında kadınların maruz kaldıkları eşitsizlikler giderilmeli,
  • Kadınların ekonomiye dahil olabilmesi, üzerlerindeki ağır bakım yükünün azaltılması için çocuk, yaşlı, engelli bakım hizmetleri toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmalı,
  • Bunun için ise bakım hizmetleri bir sektör olarak önceliklendirilip bu alandaki kamu hizmetleri ve altyapı yatırımlarına kaynak aktarılmalı,
  • Bakım sektörüne dahil olabilmeleri için kadın kooperatifleri desteklenmelidir.

Kampanyaya katılmak için tıklayınız.