“2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu”

 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle 26-27 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeşilay açıklamasına göre, WOW Istanbul Hotel & Convention Centre’da yapılacak sempozyum, “Kanıta Dayalı Politikalar ve Yaklaşımlar”, “Bağımlılıkla İlgili İşgücünün Eğitimi” ve “Halk Sağlığı Uygulamaları” temalarıyla düzenlenecek.

Sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor.

Bilimsel olarak hazırlanan program, uyuşturucu verileriyle ilgili konuların yanı sıra kullanımın önlenmesi ve kullanıcıya müdahale edilmesi gibi geniş bir alanı kapsayacak.

Uyuşturucu politikaları ve halk sağlığı uygulamalarının kanıta dayalı olarak geliştirilmesine destek olma amacıyla ilgili fikirlerin ve uygulamaların paylaşılacağı sempozyum, sivil toplum ve akademik kurum temsilcileriyle karar vericilerin konuşmacı ve dinleyici olarak bir araya gelmesi açısından da önem taşıyor.

Sempozyumda uyuşturucu politikaları ele alınacak

Etkinliğin birinci gününde, uyuşturucu kullanımında küresel ve ulusal durumların tanımlanarak uyuşturucu sorununun boyutlarının ortaya konması hedefleniyor. Sonrasında ise uyuşturucu kullanımı verilerinin ve kanıt değerlerinin tartışılacağı oturumlarla uyuşturucuyla mücadelede farklı yaklaşımlara temel oluşturan kullanımın psikolojik, sosyolojik ve manevi boyutları ele alınacak.

Sempozyumun ikinci gününde ise sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucuyla mücadeledeki rollerinin tartışılması ve uyuşturucu kullanımının farklı toplum kesimleri üzerinde etkisinin değerlendirilmesi planlanıyor. Uyuşturucu ile mücadelede iş gücünün eğitimi konusunda, bağımlılık danışmanlığı, ulusal mesleki yeterlilik örneği ve üniversitelerde bağımlılıkla ilgili eğitim merkezi kurulmasının neden gerekli olduğu tartışılırken, uyuşturucuyla mücadelede farklı yaklaşım ve girişimlerin iyileştirilmesi ayrı oturumlarda ele alınacak.

Program, medyanın madde kullanımıyla mücadeledeki rolünün konuşulacağı panelin ardından sona erecek.

Haberin tamamı için tıklayınız.