Mersin 7 Renk LGBTI Derneği Proje Koordinatörü Arıyor

Mersin 7 Renk LGBTI Derneği şu an devam eden bir projede çalışmak üzere proje koordinatörü arıyor.

Proje hakkında:
LGBTI+ bireylerin uğradıkları hak ihlalleriyle ilgili olarak yürütülen bir proje kapsamında çalışacak “proje koordinatörü” ne ihtiyaç duymaktayız.

İş Veren Kurum/Yürütücü Şehir – Hizmet Birimi Dil
Mersin LGBT 7 Renk Derneği – Mersin – İngilizce

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Proje koordinatörü, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Proje koordinatörünün mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Proje kapsamında çalışan diğer proje koordinatörleri ve ofis sorumlularıyla birlikte eş güdüm içerisinde hareket ederek hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetin standart işletim prosedürüne uygun olmasını sağlamak,
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak, gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak,
 •  Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak, aylık olarak hizmet birimlerinden gelen raporlamaların kalitesini kontrol etmek,
 • Çalıştığı STK’nın sorumlu olduğu çalışmalara – hizmet birimindekiler de dahil olmak üzere – haftalık/aylık çalışma planlarını oluşturmak ve takip etmek,
 • Hizmet birimi tarafından takip edilen ya da hizmet birimine yönlendirilen vakaların takibini ve düzenli raporlamasının olmasını sağlamak,
 • Telefonla danışmanlık sistemini diğer hizmet birimi ofis sorumlularıyla koordineli olarak organize etmek.
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla irtibat halinde kalmak,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: 4 yıllık üniversite derecesi
Deneyim: En az 2 yıllık sivil toplum alanında profesyonel proje yönetimi deneyimi
Dil: Yukarıdaki tabloya bakınız
Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Liderlik ve yönetim becerisine sahip olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren, güncel bir özgeçmiş ile birlikte bir sayfayı geçmeyecek
motivasyon mektubunun 7renkmersinlgbt@gmail.com adresine gönderilmesi gereklidir.

Başvuru için son tarih 10 ağustos 2018