Argüden Yönetişim Akademisi Eğitim Ortaklığıyla: STK Yönetişimi

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir.

Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

22 MAYIS 2018 STK YÖNETİŞİMİ EĞİTİMİ

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) için iyi yönetişimi benimsemek, kurumlarına duyulan güveni artırmanın, daha kapsayıcı kararlar alabilmenin ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmenin anahtarlarındandır. Bu yaklaşımla; Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ve “STK Yönetişimi” başlığı ile 22 Mayıs 2018 tarihinde bir eğitim düzenliyoruz. Bu eğitim ile STK’lardaki organizasyon ve insan kaynağı konularının geliştirilmesini sağlamayı ve STK’ların daha etkin işlemesini hedefliyoruz.

Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz, ‘STK’ larda İnsan Kaynakları Yönetişimi’ başlıklı eğitiminde, kritik başarı faktörleri, değer yaratma (3İ Modeli), insan gücünün rolü konularına değinecektir. Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez ise, STK Yönetişiminde Yönetim Kurullarının Rolü konusunu işleyecek; yönetim kurulundan beklentiler, yönetim kurullarının oluşumu ve işleyişi, denetim kurulu alt başlıklarıyla birlikte; STK Yönetişiminde başarılı örnekler konusu ile eğitimini tamamlayacaktır. Eğitim programı, katılımcılar ve eğitimci için bir diyalog platformu olarak, yeni bağlantıların kurulmasını sağlayacaktır.

STK Clinique programları, aynı zamanda alanlarında kendini yenileyen ve deneyimlerini akademik ve pratik alanda kuvvetlendiren seçkin eğitmenlerle tanışma, onların bilgi ve vizyonlarından ilham alma fırsatı sunacaktır.

Detaylı  programı ekte bulabilirsiniz.

Başvuru için: https://goo.gl/forms/P7PWfrea5OymDXz13