TBMM’de İlk Lazca Konuşma

21 Şubat Uluslararası Anadil Günü dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap eden CHP Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Bekaroğlu, bir ilki gerçekleştirdi. Bekaroğlu, TBMM Genel Kurulunu Lazca selamladı.

21 Şubat Uluslararası Anadil Günü dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap eden CHP Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Bekaroğlu, bir ilki gerçekleştirdi. Bekaroğlu, TBMM Genel Kurulunu Lazca selamladı.

TBMM’de genel kurulu Lazca selamlayan Bekaroğlu, 17 Kasım 1999’da 21 Şubat 1952 anısına UNESCO tarafından Uluslararası Anadil Günü olarak ilan edildiğini söyledi.

7 Bin Farklı Dil

UNESCO’nun bildirdiğine göre dünya üzerinde 7 bin farklı dil konuşulduğunu söyleyen Bekaroğlu, bunların 2 bin 500’ünün öldüğünü, bir o kadarının da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bekaroğlu şöyle devam etti:

” Yine UNESCO’nun bildirdiğine göre Türkiye’de 36 dil ve lehçe var. Bunların 18’i lmüş, bir kısmı da ölmek üzere… Bunlardan bir tanesi de benim bölgemde; Rize’de, Fındıklı’da yaygın konuşulan Lazca ve yine yukarılarda konuşulan Hemşince dilleridir. Konuşmamın başında sizden yardım istedim; dedim ki, Lazca ve birçok dil ölmek üzeredir. Bugün Türkiye’de 200 bini bölgede (Doğu Karadeniz), diğerleri Türkiye’nin değişik yörelerinde olmak üzere 500 bin civarında Laz var. Bunların ancak 200 bin’i Lazca konuşabiliyor. ”

Dedem Lazca Konuşurdu

” Benim dedem Lazca konuşuyordu değerli arkadaşlarım. Annem ve babam da Lazca konuşuyordu. Ben de Lazca konuşabiliyorum, çocuklarım sadece anlayabiliyor, torunlarım ise ne anlayabiliyor, ne de konuşabiliyor. Diğer dil ve lehçeler de aynı durumdadır. Niçin böyle, niçin bu ülkenin zenginlikleri böyle ölüyor? Bir dilin ölmesi ile insanın ölmesi arasında ne fark var? Modernlik, şehirleşme, medya, televizyon ve en önemlisi de bugüne kadar tekçi devlet uygulamaları dolayısıyla ölüyor bu diller. ”

Kaynak: Ardesen.com