‘Güvenli, sağlıklı ve sürekli iş imkanı talebimiz var’

“Suriyeli işçilerle birlikte işverenler aylık maaşları da düşürünce öfke daha da büyüdü. Bu konuda Suriyeliler suçlandı. Biz bu duruma ilk andan itibaren karşı çıktık. Zira sektörde patronlar her dönem, ucuz iş gücü arayışında oldular. Artık şu anda İzmir’de olduğu gibi bir çok şehirde  Suriyeliler de ücret düşüklüğünden dolayı, bizlerle beraber ortak hak arayışlarına girdiler” İzmir’de grevlerini […]

“Suriyeli işçilerle birlikte işverenler aylık maaşları da düşürünce öfke daha da büyüdü. Bu konuda Suriyeliler suçlandı. Biz bu duruma ilk andan itibaren karşı çıktık. Zira sektörde patronlar her dönem, ucuz iş gücü arayışında oldular. Artık şu anda İzmir’de olduğu gibi bir çok şehirde  Suriyeliler de ücret düşüklüğünden dolayı, bizlerle beraber ortak hak arayışlarına girdiler”

İzmir’de grevlerini sürdürün saya işçilerinin son durumlarını değerlendiren Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yanık, “Güvenlik,  sağlıklı ve sürekli bir iş ortamının sağlanması talebimiz var” diyor.

Derneğiniz ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?

Derneğimiz on yıl önce kuruldu. Amacımız, deri, tekstil ve kundura işçileri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek, haklarımızı korumak, güvenceli ve güvencesiz işçilerle bir araya gelmek, aralarındaki rekabeti ortadan kaldırmak. Yine işçiler için güvenceli bir ortam sağlamak, anayasal haklarımızın bilincinde olan bir çalışan kesim yaratmak gibi amaçlarımız var.

Sayacılar bir çok kentte greve gitti ve eylemler yapıyor. Bu sürece nasıl gelindi? Sektörün diğer kesimlerindeki durumlar nasıl?

Ayakkabı işçileri, haklarını alamamaları sebebiyle bazen her sene, bazen iki-üç senede bir, toplu hak arayışı için bir, iki gün iş bırakma, kitlesel olarak sokağa çıkma şeklinde eylemler yapıyordu. Ayakkabı sektöründe, sayacı, kalfa, kesici, çırak, temizleyici yani tüm işçiler güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışıyorlar. Yılda sekiz ay çalışıp dört ayı işsiz geçiriyorlar. Biz buna kesat dönemi diyoruz.  Örneğin Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde 30 bin civarında işçi çalışmakta ve bunların yüzde 90’ı güvencesiz/sigortasız çalışmakta. Bundan dolayı insanların tepkisi söz konusuydu. Suriyeli işçilerle birlikte işverenler aylık maaşları da düşürünce öfke daha da büyüdü. Bu konuda Suriyeliler suçlandı. Biz bu duruma ilk andan itibaren karşı çıktık. Zira sektörde patronlar her dönem, ucuz iş gücü arayışında oldular. Artık şu anda İzmir’de olduğu gibi bir çok şehirde  Suriyeliler de ücret düşüklüğünden dolayı, bizlerle beraber ortak hak arayışlarına girdiler. Adana’da bir ay önce başlayan ücretlerin ve çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla başlayan diyaloglar kısa surede eyleme dönüştü. Bu durum işçiler arasında, birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın ve dayanışmanın ortaya çıkmasına yol açtı. İstanbul, Konya, Gaziantep, Bursa Kayseri, Manisa ve İzmir’de de kısa sürede etkisi gösterdi. Diğer illerde belirgin haklar kazanıldı.

İzmir’de son durum nedir?

İzmir’de hâlâ hak arayışını sürdüren ve kazanana kadar da sürdürecek kararlı işçiler var. 20 gün önce çok sayıda  ayakkabı işçisi saatlerce süren eylemlilikle sitede zam taleplerini dile getirdi; ertesi gün de, bu eylem devam etti. Ne var ki, işverenlerle başlayan görüşmelerden henüz bir netice alınamadı. İşçiler arasında toplantılar devam etmekte olup, iş durdurma da dahil olmak üzere değişik şekillerde taleplerimizi dile getiriyor ve kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Dernek bazında çalışmalar ve hedefleriniz neler?

Ayakkabıcılar Sitesi’nde bir sağlık merkezinin  açılmasını ve sürekli sağlık hizmetinin verilmesini istiyoruz. Sektörün denetlenebilir bir üretim alanı olmasını ve sorunların muhataplarıyla beraber bir an önce çözüme kavuşturulmasına yönelik kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bundan sonra ülke genelinde tüm ayakkabı işçileri ile ortaklaşarak, aynı amaçlar doğrultusunda sorunları ortadan kaldırmak için birlikte çalışacağız.  Bir sonraki hedefimiz, bütün ayakkabı işçilerinin temel sorunlarını ortadan kaldırmak ve çözüme kavuşturmak. Güvenli, sağlıklı ve sürekli bir iş imkanı sağlanması talebimiz var.