‘Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’ 1-11 Aralık’ta Ankara’da

Kaos GL Derneği’nin her yıl “İnsan Hakları Haftası”nda düzenlediği “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”un altıncısı 1-11 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sempozyumda LGBTİ’lerin hukuk, sosyal hizmet, sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerine erişimleri tartışılacak Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum bu sene çalıştaylar şeklinde örgütlenecek. LGBTİ Hukuk Çalıştayı Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, LGBTİ Hukuk Çalıştayı ile başlayacak. LGBTİ’lerin adalete erişimi, […]

Kaos GL Derneği’nin her yıl “İnsan Hakları Haftası”nda düzenlediği “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”un altıncısı 1-11 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sempozyumda LGBTİ’lerin hukuk, sosyal hizmet, sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerine erişimleri tartışılacak

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum bu sene çalıştaylar şeklinde örgütlenecek.

LGBTİ Hukuk Çalıştayı

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, LGBTİ Hukuk Çalıştayı ile başlayacak. LGBTİ’lerin adalete erişimi, LGBTİ’lere yönelik insan hakları ihlallerindeki ceza indirimleri ve cezasızlık kültürü uluslararası konukların katılımı ile tartışmaya açılacak. Adana, Mersin, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden avukat çalıştayda yer alacak.

Mülteci Hukuk Çalıştayı

Kaos GL Mülteci Destek Programı’nın ev sahipliğinde yapılacak çalıştaya farklı ülkelerden mültecilik alanında çalışan hukukçular ve Türkiye’den genelde mülteci özelde ise LGBTİ mültecilik alanında çalışan hukukçular davet edilecek. İki gün sürecek çalıştayda özellikle LGBTİ mültecilerin hukuk alanında Türkiye’de karşılaştıkları sorunları hukukçularla birlikte tartışmaya açılacak. 30’u aşkın avukatın katılması beklenen çalıştaya Adana, Mersin ve İzmir başta olmak üzere mülteci alanında çalışan hukukçular davet edilecek.

Uluslararası Mülteci Sivil Toplum Örgütleri Çalıştayı

Mültecilik alanında çalışan uluslararası örgütlerle işbirliği olanaklarının tartışmaya açılacağı çalıştaya özellikle Türkiye’de mültecilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri davet edilecek. 20 sivil toplum örgütünün katılımı beklenen çalıştayda uluslararası alanda LGBTİ mültecilik alanında çalışan örgütlerin deneyim aktarımı yapması hedefleniyor. Türkiye’den LGBTİ mültecilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri de davet edilecek.

2017 Medya Değerlendirme Forumu

Kaos GL Medya İletişim Programı kapsamında gerçekleştirilen Medya Okulları’na katılan muhabir ve yazarlar ile KaosGL.org’a gönüllü katkı veren kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecek medya forumunda hem KaosGL.org hem de ana akım medya değerlendirilecek ve gelecek senelere ilişkin öneriler toplanacak.

LGBTİ Örgütlere Yönelik HIV/AIDS Kapasite Geliştirme Toplantısı

LGBTİ Örgüt temsilcilerine ve Kaos GL Muhabirlerine yönelik HIV/AIDS farkındalık geliştirme eğitimi yapılacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa, Antalya’dan LGBTİ örgüt temsilcileri ve muhabirlerin katılımı hedefleniyor.

HIV/AIDS ve Sosyal İçerme Çalıştayı

Sağlık politikaları ve vatandaşlık ilişkisi HIV/AIDS üzerinden tartışmaya açılacak. Uluslararası alanda HIV/AIDS alanında yapılan çalışmalar, Türkiye’de HIV/AIDS alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının aktarılacağı çalıştayda aynı zamanda LGBTİ örgütlenmelerinin HIV/AIDS alanında farkındalığının geliştirilmesi hedefleniyor.

Eşitlik Politikaları ve Yerel Yönetimler Çalıştayı

Kaos GL Derneği’nin Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği ile birlikte yürüttüğü “Türkiye’deki Belediyelerde LGBTİ Eşitlik Politikalarının Güçlendirilmesi” programı kapsamında düzenlenen Yerel Düzeyde Savunuculuk Çalıştayı’nda uluslararası alanda iyi örnekler ve Türkiye’de yerel yönetim alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve belediyelerin bir araya gelmesi hedefliyor.

Sosyal İçerme Çalıştayı

Farklı şehirlerden LGBTİ alanında çalışmak isteyen sosyal hizmet uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek çalıştaya özellikle İngiltere’de LGBTİ alanında çalışan sosyal hizmet akademisyenleri davet edilecek. İki gün sürecek çalıştayda LGBTİ’lerin sosyal hizmetlere erişimi ve sosyal içerme konusunda odaklanılacak.

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum Sivil Toplum Forumu

Ankara’dan insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek sivil toplum forumunda ise Türkiye’de genel olarak insan hakları ve LGBTİ hakları ve Ankara yerelinde LGBTİ haklarının durumu tartışmaya açılacak.

İlgili uzmanlar sempozyum hakkında detaylı bilgi almak için dernek@kaosgldernegi.org adresine mail atabilir.

 Kaynak: KAOSGL