Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi için çağrı

“Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Projesi” kapsamındaki haber atölyesi 14 Ekim 2017 Cumartesi günü Dersim’de yapılacak. IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü KAOS GL’nin destekleyerek içinde yer aldığı proje iki yıldır sürüyor. Bianet Dersim ve çevre il ve ilçelerden yerel gazetecileri, iletişim fakültesi öğrencilerini ve konuyla ilgili hak savunucularını haber atölyesine davet ediyor. bianet olarak Dersim’de medyadaki eril habercilik pratiğini, […]

“Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Projesi” kapsamındaki haber atölyesi 14 Ekim 2017 Cumartesi günü Dersim’de yapılacak.

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü KAOS GL’nin destekleyerek içinde yer aldığı proje iki yıldır sürüyor.

Bianet Dersim ve çevre il ve ilçelerden yerel gazetecileri, iletişim fakültesi öğrencilerini ve konuyla ilgili hak savunucularını haber atölyesine davet ediyor.

bianet olarak Dersim’de medyadaki eril habercilik pratiğini, sorunlarını ve bu sorunlarla başa çıkma yollarıyla toplumsal cinsiyet odaklı haberciliği nasıl yapabileceğimizi hep birlikte konuşmak ve karşılıklı deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz.

İlk yılını tamamlayan ve ikinci yılı devam eden proje uyarınca İstanbulMersinBursaİzmir, EskişehirTrabzonDiyarbakır Akyaka ve Edirne’de haber atölyeleri yapıldı. Kadın ve LGBTİ hakları alanında çalışan örgüt ve platform temsilcileri, gazeteciler ve iletişim fakültesi öğrencilerinin katıldığı atölyelerde medyanın durumunu toplumsal cinsiyet odaklı bakışla tartışıldı ve değerlendirildi. Kadın ve LGBTİ odaklı hak haberciliğinin önündeki engeller ve uygulanabilirliği konuşuldu.

Başvuru için:

‘Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Projesi 14 Ekim 2017 Dersim atölyesi’ başlıklı maille oznur@bianet.org adresine başvurabilirsiniz.

Toplantı hakkında

* Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Projesi Avrupa Birliği fonuyla yürütülmektedir.

* Yer ve saat bilgisi paylaşılacaktır.

* Katılım sınırlıdır.

* Atölye bölgesel katılıma açıktır. Çevre il ve ilçelerden geleceklerin konaklama ve yol masrafları karşılanacaktı

Proje hakkında

“Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Elkitabı ve Online Kütüphanesi Projesi” Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) Fonu tarafından destekleniyor.

İki yıl sürecek olan projede, temel olarak ana akım var yerel medya içindeki baskın toplumsal cinsiyet önyargılı gazeteciliğin pratiklerinin ve söylemlerinin dönüştürülmesinin yolları ve araçlarını tartışmayı hedefleniyor. İlk yıl Türkiye’nin sekiz merkezinde yapılacak haber atölyelerinde kadın LGBTİ örgütlerinin temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelerek medyadaki eril habercilik pratiği, sorunları ve bu sorunlarla başa çıkma imkanlarıyla toplumsal cinsiyet odaklı habercilikten ne anlaşıldığı, nasıl yapılabileceği tartışılacak.

İkinci yıl bölgesel atölyeler ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam edecek olan projede yapılan gazete ve televizyon haber taraması raporunun katkısıyla oluşturulmuş atölye içeriğinin tartışmaları sonucu ortaya çıkan kolektif çalışma ile toplumsal cinsiyet odaklı habercilik el kitabı ve online kütüphanesi oluşturulacak. Projede son olarak Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Konferansı düzenlenecek.