Özel Olimpiyatlar Türkiye Proje Sorumlusu Arıyor

Daha fazla spor dalında, daha geniş bir coğrafyada, daha çok sayıda özel eğitim gereksinimi olan bireye ulaşmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye, proje sorumlusu arıyor.  Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin ilanı şöyle: İŞ ÖZETİ: Özel Olimpiyatlar Türkiye aktivitelerinin standartlarının yükseltilerek arttırılması, çeşitlendirilmesi ve daha fazla özel sporcuya ulaşmak amacıyla stratejileri destekleyen projeleri yürütmek ve raporlamak. TEMEL SORUMLULUKLAR: Sorumlu olduğu […]

Daha fazla spor dalında, daha geniş bir coğrafyada, daha çok sayıda özel eğitim gereksinimi olan bireye ulaşmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye, proje sorumlusu arıyor.  Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin ilanı şöyle:

İŞ ÖZETİ: Özel Olimpiyatlar Türkiye aktivitelerinin standartlarının yükseltilerek arttırılması, çeşitlendirilmesi ve daha fazla özel sporcuya ulaşmak amacıyla stratejileri destekleyen projeleri yürütmek ve raporlamak.

TEMEL SORUMLULUKLAR:

 • Sorumlu olduğu projeyi/projeleri zaman planı, hedefler ve bütçe doğrultusunda yürütmek, yürütülmesine destek olmak
 • Proje kapsamında planlanan saha ziyaretlerini gerçekleştirmek
 • Proje kapsamında planlanan eğitimlerin tasarımını yapmak/yaptırmak, eğitimlerin verilmesini sağlamak
 • Proje paydaşları ile düzenli ve sürekli iletişim sağlamak
 • Projede yer alan gönüllüler için oryantasyon toplantıları gerçekleştirmek, gönüllülerin motivasyonunu sağlamak
 • Projelerin dönem sonlarında teknik ve bütçe raporlamalarını yapmak
 • Gerektiği hallerde diğer projelere destek vermek
 • Special Olympics International ve Special Olympics Europe Eurasia özelinde var olan projeleri takip etmek
 • Var olan spor branşlarının geliştirilmesi için Spor Direktörü ile birlikte eğitim ve atölyeler düzenlemek
 • Bölgesel ve Ulusal Oyunlar için Etkinlik Kontrol Listesinde sorumlu olduğu işleri yapmak, takip etmek
 • Etkinlik, özel gün ve firma bazlı tasarlanan etkinlikleri düznlemek ve raporlamak
 • Uluslararası yarışmalara katılım için gereken organizasyonu yapmak

YETKİNLİKLER:

 • İletişim Becerisi: Sözlü ve yazılı iletişim araçları ile beden dilini etkili bir tarzda kullanarak düşünce ve duygularını açıkça ifade eder, bilgi ve görüşlerini etkili ve anlaşılır biçimde aktarır. Doğru zamanda doğru tepkiler verir. Karşısındaki kişiyle dolaylı olmaktan çok uygun bir üslup ile doğrudan iletişim kurar.

 

 • Ekip çalışması: Belirlenen ortak değer ve hedefler doğrultusunda diğer ekip üyeleri ile uyumlu ve paylaşımcı bir şekilde çalışarak ekibin motivasyonuna ve performansına katkıda bulunur.

 

 • Planlama ve organize etme: Hedefleri ve öncelikleri doğru bir şekilde belirler, ilgili kişi ve birimlerle koordinasyonu ve kaynakları etkin bir şekilde planlar. İşe ilişkin amaçlara ulaşmak için sistematik çalışma planları oluşturur, kaynakların ve zamanın planlara uygun olarak kullanılmasını organize eder. Yapılacak işleri, rol ve sorumlulukları belirler, iş akışını düzenler. Görev dağılımını yapar ve koordinasyonu sağlar. Değişen koşullara göre planlarını gözden geçirir ve önceliklerini yeniden belirler. Verileri analiz eder, mevcut ve değişen koşullar altında olası sonuçları öngörür. Risk, fırsat ve tehditleri önceden tahmin eder, alternatif planlar ve yeni çözümler üretir. Resmi evrakların ve proje ile ilgili tüm dokümanları düzenli bir şekilde organize ve muhafaza eder. Bilgisayarda dosyalama sistemi kullanır. “Neyi nereye koyduğunu iyi bilir.”

 

 • İşini sahiplenmek: Görevleri ve projeleri başarı ile tamamlamak için sorumluluk üstlenir, yüksek kaliteyi temin için inisiyatif alır, mükemmellik standartlarını proaktif olarak kişinin kendisi belirler, gerektiğinde değişimi başlatır, işin bütününün farkında olur ve bütünsel başarıya odaklanır.

 

 • Networking/İyi ilişkiler kurma yeteneği: Farklı insanlar ile tanışıp, etkileşime girerek sürdürülebilir ilişki kurabilir. İşbirliği fırsatlarını araştırır ve takip eder. İlişki yönetimi sırasında sabırlı ve profesyonel davranır.

 

 • Kendini Geliştirme: Öğrenmeye heveslidir, hataları öğrenme fırsatı olarak görür, gelişim faaliyetlerini araştırır, öğrendiklerini işine yansıtarak kendini sürekli geliştirir.

 

 • Gönüllülük: Topluma katkı sağlayıcı aktivitelerde bulunma bilinç ve isteği vardır.

 

 • Kurumsal farkındalık: Dernek kültürünü, politikasını, normlarını ve hedeflerini anlar, kurumun değerlerini, ilkelerini ve etik anlayışını benimser ve iş ortamında mevcut kural ve yönetmeliklere uygun davranışlarda bulunur. Derneğin kültürel özelliklerini, yazılı ve yazılı olmayan değer ve normlarını bilir. Dernek kural ve prosedürlerini bilir ve uygulamaya özen gösterir. Verdiği kararlarda Dernek içi dengeleri ve dinamikleri göz önüne alır, iş yapma biçimi kurum kültürüne uygundur. İşini yaparken Derneği maddi ve manevi anlamda gözetir.

 

 • Analitik Düşünme: Neden-sonuç ilişkisini kurabilir ve öncelikleri belirleyebir, alacağı önlemleri tanır ve oluşacak sonuçları öngörebilir.

 

 • Kaynakları etkin kullanma: Kaynakları (emek, malzeme, makine, teçhizat, zaman, doğa vb.) israf etmez, etkin ve verimli kullanır ve kaynaklardan en yüksek verimi almak için çaba gösterir. Amaçlara ulaşmak  için gerekli finansal, zaman, işgücü  ve malzeme kaynaklarını verimli ve akılcı bir biçimde kullanır. İsrafı önlemek için çaba gösterir ve/veya gerekli önlemleri alır. Kapsamlı ve gerçekçi planlar yapar, zamanını günlük faaliyet ve hedeflerine uygun şekilde yönetir. Önem ve öncelik belirlerken dikkatlidir ve bu doğrultuda zaman kaybını önlemeye çalışır.

 

 • Zaman yönetimi: Proje süreci içerisinde iletişim halinde olduğu kişileri zamanında bilgilendirme yapar ve yanıt verebilir. Tüm raporlamaları zamanında yapar.

 

 • Motivasyon düzeyi: İşini her daim heyecan ve istekle yapar. Problemler karşısında şikâyet etmeden çözüme odaklanır. Kişilerle değil sorunla uğraşır, çünkü çözüm odaklıdır. Yeni işleri hevesle karşılar. “Heyecanım ilk günkü gibi”

 

 • İşe zamanlarına uyma düzeyi:İşe zamanında gelir. Bir sıkıntısı olduğunda en az bir gün önce haber verir. İşten zamanında ayrılır. İdari izin kullanması gerektiği durumlarda en az bir hafta önce izin ister. Zamanlaması olan ve bitmeyen işler için gerektiği kadar ofiste, etkinlik alanında, proje sahasında kalır.

 

 • Talimatları anlama ve uygulama:Verilen talimatı etkin dinler, uygular. Gerektiğinde düzeltilmesi gerekenleri doğru bir şekilde yapabilir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI ve SAATİ: Etkinlikler kapsamında ayda en az görevinin gerektirdiği kadar konaklamalı yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere katılma. Etkinlik dışında çalışmalar ofis ortamında saat 9:00-17:30 arası yürütülmektedir.

 

GEREKLİ BECERİLER:

 • Üniversite mezunu (Tercihen Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Mezunu)
 • Proje Yönetimi hakkında en az bir yıl deneyim (Sosyal sorumluluk projeleri)
 • Spor alanında en az bir yıl deneyim
 • İngilizce (Konuşma ve dinlemede ileri düzey)
 • Gönüllülük deneyimi tercih nedenidir
 • Microsoft Office bilgisi
 • Seyahat engeli olmayan

Başvurmak için tıklayın.