Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından finanse edilen Kentsel Gelişim Derneği (KEGED)’nin yürütücüsü olduğu Sivil Toplum Örgütlerinde Kurumsal Kapasitesinin Artırılması projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak üzere 21-22-23-24 Haziran'da "Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu" eğitimi düzenleyecek.

Dört gün sürecek olan eğitimlerde proje yazımına ilişkin temel ipuçları ve proje uygularken izlenebilecek yol ve yöntemleri üzerine konuşulacak. Dört gün sürecek eğitimin ilk gününde, mevcut durumun ve ihtiyaçların tespit edilmesinde kullanılan sorun ve paydaş analizi yöntemleri paylaşılacak.

Proje ile ilgili temel kavramların ele alınacağı ikinci günde mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet ve bütçe planı hazırlığı aktarılacak. Eğitimin üçüncü gününde ise proje planlamasında sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirmenin önemine değinilecek, eğitim son günü ise Gençlik hakları ve hak temelli yaklaşım ve katılımcılara başlıca hibe programları ve formları tanıtılacak.

Eğitime katılmak isteyen kişiler 13 Haziran Pazartesi saat 10.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Başvuru ve detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.