‘Yatırıma Hazır Sosyal Girişimciler’ Sertifika Programı

“Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler Sertifika Programı” sosyal odağı güçlü, sosyal hedeflerine ulaşmak için tutkuyla çalışmalarını sürdüren, etki ve işletme odaklarını geliştirmeyi ve yatırıma hazır olmayı hedefleyen sosyal girişimlere yönelik düzenleniyor. Program, Avrupa Birliği tarafından 2017-2018 döneminde fonlanıyor ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve Ashoka Türkiye ortaklığında hayata geçiriliyor. […]

“Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler Sertifika Programı” sosyal odağı güçlü, sosyal hedeflerine ulaşmak için tutkuyla çalışmalarını sürdüren, etki ve işletme odaklarını geliştirmeyi ve yatırıma hazır olmayı hedefleyen sosyal girişimlere yönelik düzenleniyor. Program, Avrupa Birliği tarafından 2017-2018 döneminde fonlanıyor ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve Ashoka Türkiye ortaklığında hayata geçiriliyor. Programın duyurusu şöyle:

* Bu programa başvuru yapacak sosyal girişimlerin aşağıdaki özelliklere sahip olması önemlidir. Başvurunuz bu özelliklere uygunluk durumunuza göre değerlendirilecektir.

Sosyal girişim, kanuni yapısından bağımsız olarak:

 • Sahiplerine, hissedarlarına ya da üyelerine kar dağıtmayı değil, ölçülebilir olumlu sosyal etkiyi hedefleyen;

– sosyal etki yaratan veya yaratmayı hedefleyen bir hizmet ya da ürün üreten ve/veya,

– ürün ya da hizmetlerini sosyal amacı odağında barındıracak şekilde üreten bir iş modelidir.

 • Elde ettiği kârı her şeyden önce ana sosyal hedefine ulaşmak için kullanır. Kârı sahiplerine/ hissedarlarına/ üyelerine dağıtacak olsa dahi, bu onun ana hedefine ulaşmasını engelleyecek veya misyonunu etkileyecek şekilde kurgulanmaz.
 • Girişimcilik ruhuyla, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim modeline sahiptir. Ve daha da önemlisi çalışmalarından etkilenen tüm paydaşları (çalışanlar, müşteriler, yararlanıcılar) sürece dahil eder.

** Program, aşağıdaki kriterleri sağlayan Türkiye’nin her bölgesinden, her yaştan sosyal girişimciye açıktır. İstanbul dışından gelecek katılımcılar için sınırlı sayıda seyahat ve konaklama proje tarafından sağlanacaktır:

 • Tüzel kişiliği olan,
 • En az 2 yıldır faaliyet gösteren,
 • Bordrolu çalışanı olan,
 • Girişimini ölçeklendirmeye istekli,
 • Mevcut iş ve gelir modeli olan,
 • Sosyal etkisini maksimize etmeyi hedefleyen,
 • Bütün eğitim modüllerine katılma taahhüttü veren,
 • Girişiminden birinin kurucu olması şartıyla en az 2 kişinin katılımının taahhüttünü veren, Türkiye’deki sosyal girişimler katılabilecektir.

***Program çerçevesinde işlenecek 7 ana modül ve 2 tam günden oluşan eğitim tarihleri aşağıdaki gibidir:

Modül 1: Sosyal Etki Yönetimi/ 16-17 Haziran 2017

Modül 2: Strateji Ve İş Modeli GeliştirmE/ 21-22 Temmuz 2017

Modül 3: Finansal Sürdürülebilirlik ve Gelir Modeli/ 18-19 Ağustos 2017

Modül 4: Marka Stratejisi ve Konumlandırma/ 23-24 Eylül 2017

Modül 5: Kurumsal Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi/ 20-21 Ekim 2017

Modül 6: Ağ Kurma ve İletişim/ 17-18 Kasım 2017

Modül 7: Sosyal Finansman ve Etki Yatırımı/ 15-16 Aralık 2017

 Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.