“Türkiye’de zorla kaybetmeleri yenilikçi görsel araçlarla nasıl anlatırız?”

2011’de kurulan Hafıza Merkezi, devlet kaynaklı sistematik ve ağır insan hakları ihlallerinin evrensel standartlarda belgelemesini, insanlığa karşı suç işleyen devlet görevlilerinin yargılandığı davaların belgelenmesi ve takibini, devlet kaynaklı şiddet ve bu şiddetin neden ve sonuçları hakkındaki hakikatlerin toplumun geniş kesimlerine anlatılmasını hedefliyor. Somut çalışma odağını ise Türkiye’de devletin 90’lı yıllarda işlemiş olduğu zorla kaybetme suçunun […]

2011’de kurulan Hafıza Merkezi, devlet kaynaklı sistematik ve ağır insan hakları ihlallerinin evrensel standartlarda belgelemesini, insanlığa karşı suç işleyen devlet görevlilerinin yargılandığı davaların belgelenmesi ve takibini, devlet kaynaklı şiddet ve bu şiddetin neden ve sonuçları hakkındaki hakikatlerin toplumun geniş kesimlerine anlatılmasını hedefliyor. Somut çalışma odağını ise Türkiye’de devletin 90’lı yıllarda işlemiş olduğu zorla kaybetme suçunun oluşturduğu Hafıza Merkezi, 11 Şubat’ta “Türkiye’de zorla kaybetmeleri yenilikçi görsel araçlarla nasıl anlatırız?” sorusuna cevap arayacağı Veri ve Tasarım Çalıştay’ı düzenliyor.

Çalıştayın Amacı

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi (Hafıza Merkezi) olarak topladığımız verilerden hareketle zorla kaybetmelerin bir devlet politikası olduğunu, bu politikanın siyasi, hukuki ve toplumsal örüntüleri olduğunu söylüyoruz ve buna yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütüyoruz. Fakat bunun da ötesinde, belgeleme odaklı çalışmamızın sonucu elde ettiğimiz verileri yeni neslin farklı ilişkilenme biçimlerini göz önünde bulunduran görsel anlatım ve iletişim biçimlerine sokmak, bu şekilde elde ettiğimiz bulguların bilinirliğini arttırmak istiyoruz.

Bu çalıştay ile yaratıcı sektörlerden insanları Hafıza Merkezi verileri ile bir getirmek ve bu birlikteliğin yol açacağı yaratıcı fikirleri görmek istiyoruz.

Bu doğrultuda, temel derdi “Hafıza Merkezi’nin verilerini yeni anlatım biçimlerini kullanarak nasıl kullanabiliriz?” olan, somut fikirler üzerinde çalışabileceğimiz bir çalıştay düzenlemeye karar verdik. Çalıştayda geliştirilen fikirlerden seçilen bazı önerilerin çalıştay sonrası uygulanması hedeflenmektedir.

Program

10:00 – 10:30 Kayıt & kahve

10:30 – 11:00 Özgür Sevgi Göral: Felaketin hikâyesi, hikâyenin hakikati

11:00 – 11:30 Kerem Çiftçioğlu – Erdem Dilbaz: Hafıza Merkezi verileri, çalıştayın amacı ve günün programı

11:30 – 11:45 Kahve arası

11:45 – 12:30 Çalışma grupları – Fikir geliştirme

12:30 – 13:30  Yemek arası

13:30 – 18:00  Çalışma grupları: Prototip geliştirme

18:00 Prototiplerin sunumu

 

Çalıştay hakkında detaylı bilgi ve katılım içn hakikatadalethafiza.org/verivetasarim/