Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı başvuru dönemi başladı

Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA) kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunuyor. PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU 2017 yılında değerlendirmesi yapılarak 2018 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje […]

Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA) kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunuyor.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU

2017 yılında değerlendirmesi yapılarak 2018 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: 2017 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2016 yılı içinde tamamlanmıştır.

Proje Dönemi
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2018-Mart 2019 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2018 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir)

Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler

Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

Kimler Başvurabilir
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.

Hibe Miktarı
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD’dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000 USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

Kabul Edilen Proje Konuları
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

  • Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması

  • Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler

  • Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

  • Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler

  • Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

Başvuru Tarihi
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 17 Mart 2017 saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru hakkında detaylı bilgi için tr.emb-japan.go.jp