Kocaeli Dayanışma Akademisi Dernekleşti

koda.jpg

Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen 19 barış akademisyenin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği başvurusu kabul edildi.

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) “Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği”ni kurdu. Dernek Tüzüğü’nde, kurulum amacı “Özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışı temelinde bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak” olarak açıklandı.

KHK, KODA, Dernek

1 Eylül 2016’da yayınlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen 19 barış akademisyeni KODA’yı kurmuştu. 28 Eylül 2016’da yapılan açılış şenliği ile derslere başlayan KODA, her hafta dayanışma dersleri gerçekleştiriyordu. KODA, 1 Mart 2017’de yaptıkları dernek başvurusunun kabul edilerek derneklerinin resmi olarak kurulduğunu duyurdu.

Amaçlar

Tüzükte dernek amaçları ve faaliyetleri şöyle sıralandı:

* Üniversitelerin özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü değerleri ve ilkeleri temelinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak,

* Farklı alanlarda bilimsel ve akademik bilgi üretmek,

* Bilim insanları arasında disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları desteklemek,

* Bilim insanının toplumsal sorumluluğu çerçevesinde bilime ve topluma hizmet etmek,

* Benzer amaçla kurulan ulusal ve uluslararası düzeydeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve dayanışmak,

* Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,

* Akademik özgürlükleri, akademik sorumlulukları, bilimsel etik anlayışını, bilim insanının toplumsal sorumluluklarını ve bu bağlamda barışı, insan hak ve hürriyetlerini savunmak.

KODA kurucusu akademisyenler

Yrd. Doç. Dr. Adem Yeşiyurt, Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar, Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin, Doç. Dr. Gül Köksal, Yrd. Doç. D. Güven Bakırezer, Doç. Dr. Hakan Koçak, Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir,  Prof. Dr.  Kuvvet İhsan Lordoğlu, Prof. Dr. Mehmet Cengiz Erçin, Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici, Dr. Mehmet Ruhi Demiray, Prof. Dr. Nilay Etiler, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Doç. Dr. Özlem Özkan, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Veli Deniz, Yrd. Doç. Dr. Yücel Demirer, Prof. Dr. Zelal Ekinci.

Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği Geçici Yönetim Kurulu üyeleri

Hülya Kendir (Başkan), Kuvvet Lordoğlu (Başkan Yardımcısı), Adem Yeşilyurt (Genel Sekreter), Güven Bakırezer  (Sayman), Özlem Özkan (Üye), Aynur Özuğurlu (Üye), Gül Köksal (Üye). (BK)

Kaynak: Bianet

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend