“COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden Önlenemiyor?”

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), 11-12 Haziran 2021 tarihleri arasında "COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden Önlenemiyor?" başlıklı online bir konferans düzenleyecek. Konferansa 10 Nisan 2021 tarihine dek bildiri özetleri iletilebilir.

KODA’nın düzenleyeceği, “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden Önlenemiyor?”, başlıklı konferans, COVID-19 pandemisinin temel ve ara nedenleri, görmezden gelinen sonuçları, yarattığı yeni dinamikler ve olası yönelimler bakımından bilimsel araştırmayı ve tartışmayı gerektiren önemli bir tarihsel uğrağı temsil ettiği noktasında hareket ediyor. Buna göre bu uğrak, insanlığın kapitalizme mahkûm edilmesini sorgulamayı ve buna karşı yanıtlar geliştirmeyi her zamankinden daha fazla zorunlu kılıyor. Çünkü önümüzde yerküreyi ve insanlığı özgürleştirebilecek kadar aşırı-sağcı nefret politikaları, otoriteryan eğilimler için de olanaklar bulunuyor.

KODA COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden Önlememiyor KonferansıKODA, bu çerçevede düzenleyeceği konferansta COVID-19 pandemisini ve kapitalizmin tarihsel buhranını insanlığı ve yerküreyi özgürleştirme perspektifiyle sorgulayan, toplumsal mücadelelerin bilgisini açığa çıkartan, ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak zincirlerinden kurtulmuş bir dünyanın üretimine katkı yapan tartışmalar geliştirmeyi amaçlıyor.

Konferans Alt Temaları 

· COVID-19 Pandemisi, Kapitalizmin Krizi, Üretim ve Sömürünün Dönüşümü
· COVID-19 Pandemisinde Direniş ve Mücadele
· COVID-19 Pandemisi, Ataerkil Kapitalizm ve Emeğin Toplumsal Yeniden Üretimi
· COVID-19 Pandemisi ve Dijitalleşme, Platform Kapitalizmi
· COVID-19 Pandemisinin Devleti/Siyaseti/Hukuku
· COVID-19 Pandemisi ve Ekolojik Yıkım, İnsan ve İnsan Olmayan Türler
· COVID-19 Pandemisi ve Mekân
· COVID-19 Pandemisi, Toplum Sağlığı, İşçi Sağlığı
· COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Sistemi
· COVID-19 Pandemisinin Görünmez Kıldıkları: Göçmenler, Mahpuslar, Yoksullar

Başvuru

Konferans hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.