Yolu Buğday Hareketi’yle Kesişenlerden Öyküler

Buğday Hareketi’nin yüzlerce destekleyicisiyle birlikte açtığı yolun, saçtığı tohumların hikâyesi podcast serisinin ardından “Dönüşüm Hikâyeleri” adlı kitapta toplandı.

Dönüşüm Hikâyeleri, Buğday Derneği’nin kreatif direktörü ve tohum fotoğrafçısı Lalehan Uysal’ın gerçekleştirdiği ve Derneğin ekolojik yaşam hareketindeki yolculuğuna tanıklık edenlerin anlatılarından oluşan “Kurda, Kuşa, Aşa… Buğday’la Dönüşüm Hikâyeleri” podcast serisi kayıtlarından doğdu. “Dönüşüm Hikâyeleri” Buğday Hareketi’nin ekolojik yaşama katkısını ortaya koyarken, bireylerin yaşamında nasıl bir dönüşüme kapı açtığına dair hikâyeleri paylaşıyor.

Dönüşüm Hikâyeleri’ni okurken, Buğday Hareketi’nden yolu geçenlerin ekolojik yaşama nasıl el verdiğine, kendi yaşamlarında nelerin değişip dönüştüğüne tanık olacaksınız. Bu okuma yolculuğunda hem bir bütün olarak Buğday Hareketi’nin hem de tek tek bu harekete el verenlerin açtığı patikalarda bıraktığı izleri takip edeceksiniz. Kitapta Leyla Aslan, Berkay Atik, Güneşin Aydemir, Oya Ayman, Neslihan Balamir, Bilgi Buluş, Şaban Burhan, Karel Büyükgazel, İzel Levi Coşkun, Deniz Dinçel, Salim Kadıbeşegil, Emre Karabacak, Hakan Kök, Esin Pamuk, Yasin Sancak, Bora Sarı, Batur Şehirlioğlu, Gürsel Tonbul, Lalehan Uysal ve Afet Zarif’in dönüşüm hikâyeleri yer alıyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ağustos 2002’de kurulduğunda, geçmişinde 10 yılı aşan bir ekolojik yaşam hareketinin bilgi ve deneyimini taşıyordu. Dolayısıyla Buğday’ın hikâyesi, kurucu lideri Victor Ananias’ın Bodrum pazarındaki bir tezgâhtan saçılan tohumların pek çok elde, gönülde hayat bularak gelişip büyüdüğü ve giderek genişleyen bir bahçenin hikâyesi aynı zamanda…

Bir pazar tezgâhından, doğal ürünler dükkânına, oradan bitkisel ürünler restoranına, ardından fanzine, bültene, dergiye ve nihayetinde Dernek tüzel kişiliğine uzanan yolda sürekli dönüşerek ama değerlerinden taviz vermeden günümüze gelen Buğday Hareketi bugün gönüllüleri, çalışanları, üyeleri, destekçileri, proje katılımcıları ve yüzbinlerce takipçisiyle; “Tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak” için çalışıyor.