Zehirsiz Sofralar Platformu Kuruldu

Zehirsiz Sofralar Platformu, sağlık, çevre, ekolojik yaşam, tüketici hakları, doğa koruma, tarım, gıda ve benzeri alanlarda çalışan 38 kurum tarafından kuruldu. Platformu 23 STK ve sivil inisiyatif de destekliyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu altında Türkiye Organik Ağı (TORA), Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) gibi çeşitli ağlar da yer alıyor. Her biri soframıza gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak için yapılacak bütün faaliyetlerde kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetecek, ekosistemi koruyacak; iklim krizini de dikkate alarak uzun vadeli, ihtiyaçlara odaklı, yerelliği ve kendine yeterliliği önceleyen, kadim bilgi ve pratikleri de dikkate alan, adil bir bakış açısını egemen kılmak amacını benimsiyor.

2019 yılında “Zehirsiz Sofralar Mümkün” diyerek bir araya gelen 100’ün üstünde sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin kurduğu Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı muhatap aldıkları ve 160 binin üstünde imza topladıkları Zehirsiz Kampanya ile önemli bir başarıya imza attı.

2020 yılında insan sağlığı, doğal varlıklar ve biyolojik çeşitliliğe son derece zararlı olan tarım zehirleri (pestisitler) konusu TBMM gündemine 4 kez taşınırken, Ağ’ın lobi faaliyetlerinin de etkisi ile Bakanlık, 41 pestisit etken maddesini görüşe açtı ve 25 etken maddeyi yasakladı, 7 tanesine de sınırlama getirdi. Bunların dışında çok sayıda pestisitin kullanımı konusunda farklı ülkeler tarafından halen çevre, insan ve hayvan sağlığına etkileri açısından değerlendirmeler yapılıyor.

Koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi artan küresel felaketler gezegende yaşamın bir bütün olduğunu ve ancak bir bütün olarak sürdürülebileceğini bizlere anlatmaya çalışıyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu, önümüzdeki dönemde pestisitlerin zararları ve alternatifleri konusunda kamuoyu ile ilgili tarafları bilgilendirme, lobi ve savunuculuk faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bunların yanında, sağlıklı gıdaya ulaşım için organik tarım, gıda toplulukları, doğa dostu arıcılığın yaygınlaştırılması, atalık/yerel tohumların teşviki ve yaygınlaştırılması, onarıcı tarım, agroekoloji gibi pek çok konuda çalışmalar yapılması planlanıyor.

Platform’un desteklediği önemli projelerden biri “Zehirsiz Kentlere Doğru” Projesi. Pestisitler yani tarım zehirleri ve aynı etken/aktif maddelere sahip biyosidal ürünler ne yazık ki kentlerde de okullardan park ve bahçelere, sitelerden yol kenarları ve boş arazilere kadar pek çok yerde kullanılıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu, insanı merkez alan ve büyüme odaklı değil gezegendeki yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliğini hedef alıyor.

Koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi artan küresel felaketler gezegende yaşamın bir bütün olduğunu ve ancak bir bütün olarak sürdürülebileceğini bizlere anlatmaya çalışıyor. İklimdeki hızlı değişimler, afetler, açlık, salgınlar, göçler, gıdanın bulunabilirliği ve erişilebilirliğine dair her geçen gün artan sorunlar, hızla yok olan biyolojik çeşitlilik ve kirlettiğimiz doğa bizlere gelecekte varlığımızı sürdürebilmemiz için doğa ile uyumlu bir yaşamın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Zehirsiz Sofralar Platformu, insanı merkez alan ve büyüme odaklı değil gezegendeki yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliğini hedef alan ilkeler ile önümüzdeki dönemde çalışmalarına devam edecek.

Zehirsiz Sofralar Platformu Üyeleri
 • Afşar Balam Kadın Kooperatifi
 • Agrida Tarım ve Turizm Derneği
 • Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği
 • Birleşik Tüketiciler Federasyonu
 • Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği
 • Bodrum Tohum Derneği
 • Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
 • Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 • Çevre ve Arı Koruma Derneği
 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
 • Çevre ve Tüketici Federasyonu
 • Doğa Derneği
 • Doğa Koruma Merkezi
 • Doğal Yaşam Derneği
 • Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Derneği
 • Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği
 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
 • Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
 • Gastronomi Turizmi Derneği
 • İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi
 • İzmit Tüketiciler Birliği Derneği
 • Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği
 • Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 • Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
 • Koruyucu Tarım Derneği
 • Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği
 • Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği
 • Sürdürülebilir Yaşam Derneği
 • Tarım Ekonomisi Derneği
 • Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği
 • Türetim Ekonomisi Derneği
 • Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
 • Tüketici Birliği Federasyonu
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu
 • Tüketicinin Sesi Derneği
 • Türkiye Biyologlar Derneği
 • Yeryüzü Derneği
 • Yeşil Düşünce Derneği
 • Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Zehirsiz Sofralar Platformu Destekçileri
 • Anadolu Meraları
 • Ata Tohum Takası Grubu
 • BİTOT Gıda Topluluğu
 • Büyükdere Gıda Topluluğu
 • Çekirdek Türetici
 • Çitta Gıda Topluluğu
 • Çölyak ve Organik Tarım Derneği
 • Eko Harita
 • Eskişehir Gıda Topluluğu
 • Fethiye Gıda Topluluğu
 • Gediz Ekoloji Topluluğu
 • Good4Trust
 • İstanbul Permakültür Kolektifi
 • Kadıköy Gıda Topluluğu
 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
 • Kollektif Fırın
 • Originn Gıda Topluluğu
 • Taksim Gıda Topluluğu
 • Tarım ve Gıda Etiği Derneği
 • Tüketici Dernekleri Federasyonu
 • Tüketiciyi Koruma Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Yavaş Gıda Türkiye Derneği