Sıfır Ayrımcılık Derneği Sosyal Hizmet Uzmanı Arıyor

Sıfır Ayrımcılık Derneği, Solidar Suisse ile birlikte yürütülen “Dayınıklılık: Adıyaman'da Çok Sektörlü Deprem İyileşmesi” projesi kapsamında Adıyaman ilinde görev yapmak üzere “Sosyal Hizmet Uzmanı” arıyor.

İşin Süresi : 12 ay tam zamanlı 

Başlangıç Tarihi : Nisan 2024 

Genel Nitelikler: 

 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümünden mezun, 
 • Benzer pozisyonlarda en az 2 yıl deneyimli, 
 • Branşı ile ilgili yenilikleri, tüm güncel yöntemleri takip eden ve uygulayan, MS Office programlarına hakim, 
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip, 
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, 
 • Yeniliğe ve öğrenmeye açık, kişisel gelişimine önem veren, 
 • Tercihen Afet ve Travma konusunda Eğitim veya Sertifikası olan, 
 • Çok kültürlü ortamda çalışma deneyimi, 
 • Adıyaman’da ikamet eden veya edebilecek olan 
 • İyi derecede İngilizce (konuşma, okuma ve yazma) bilgisine sahip olmak

Görev Tanımı: 

 • Görev alanı ile ilgili yararlanıcılar ile görüşme yapılması, aile ve yararlanıcı Sosyal İnceleme  Raporunun hazırlanması ve yöneticisine sunulması, takibinin yapılması, 
 • Yararlanıcıların aile, iş, yakın çevresi ve bulunduğu toplumla ilişkisini düzenleme konularında  mesleki çalışmalar yapılması, topluma tekrar entegre olmaları için çalışmalar yürütülmesi Sosyal hizmete gereksinimi olan yararlanıcıların kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit olarak  yararlanmalarının sağlanması, toplum kaynaklarını bu yönde etkin bir biçimde kullanılması,  ihtiyaç duyan yararlanıcıların diğer ilgili kurumlardan (SHÇEK, SYDV, İŞKUR, Belediyeler gibi)  sürekli ve geçici destek sağlamasına yardımcı olunması, 
 • Projemizde düzenlenecek iş ve meslek edindirme kurslarının takip edilmesi ve merkezde kalan  kişilerin bu imkanlardan yararlanmaları için organize olunması, 
 • Çalıştığı alana ilişkin sosyal hizmet çalışmalarının oluşturulmasında, program ve planlama  aşamalarında etkin görev alınması, sorunların önlenmesi ve çözümü yönünde öneriler  sunulması, 
 • Sosyal hizmetin gelişmesiyle ilgili her alanda ilgili kurum/kuruluşlarla iletişime geçilmesi,  görüşmelerde bulunulması, iş birlikleri sağlanması. 
 • Psikososyal destek çalışmalarına katılım için yetişkinlerin ve çocukların tespit edilmesi adına  saha ziyaretlerine destek olması 
 • Haftalık ve aylık planlamalarını oluşturması 
 • Kendi çalışma alanı kapsamındaki verilerin düzenli olarak kurumun veri tabanına girişini  yapması, aylık raporlamalara destek sağlaması, 

Raporlama 

 • Her konum için aylık veri raporu sağlanması 
 • Proje yöneticisine faaliyetler hakkında düzenli raporlama sağlanması  
 • Görevin sonunda bir Görev raporu ve/veya Devir teslim belgesinin oluşturulması

Pozisyonla ilgili diğer görevler 

 • Kurum içi çalışma toplantılarına katılmak 
 • Güvenlikle ilgili sorunları bölüm yöneticisine bildirilmesi
 • İzleme için proje uygulama yerlerine düzenli saha ziyaretleri yapılması ve raporlanması 
 • Bölüm yöneticisi tarafından talep edilen diğer ilgili görevlerin yerine getirilmesi 

Nasıl Başvurulur: 

Adaylar Türkçe özgeçmişlerini (en fazla 4 sayfa), motivasyon mektuplarını (en fazla 2 sayfa) İngilizce, en az iki referans, konu bölümüne “4708_Social worker_2024” yazarak  sifirayrimcilik@sifirayrimcilik.org adresine gönderebilirler.

Kapanış Tarihi: 08.04.2024_17:00 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin  Sıfır Ayrımcılık Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”