Romani Godi İdari İşler Koordinatörü Arıyor

Romanı Godi, İstanbul'daki ofislerinde çalışmak üzere İdari İşler Koordinatörü pozisyonu için yeni bir iş arkadaşı arıyor. 

Bu pozisyonda görev alacak ekip üyesinden, kurumun genel faaliyetleri ve proje bazlı faaliyetlerinde, ilgili koordinatörler ile beraber idari ve mali iş süreçleriyle ilgili görevleri üstlenmesi ve etkin bir şekilde takip etmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda üstleneceği başlıca görevler şunlar:
 • Günlük genel idari işleri takip etmek, günlük işleyiş için gerekli sorumlulukları yerine getirmek ve takipleri yapmak.
 • Dernek koordinatörüne ve proje koordinatörlerine idari süreçlerde ve sekreterlikte destek sağlamak.
 • Resmi kayıt ve dernek defterlerini takip etmek, işlemek ve düzenli şekilde tutmak; zorunlu yasal belgelerle ilgili takip süreçlerinde sorumluluk almak.
 • Çalışan sözleşmelerinin düzenlenmesi, özlük dosyalarının düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi süreçleri üstlenmek ve takip etmek.
 • Tüm projeler kapsamındaki belgelerin toplanması, arşivlenmesi ve kayıtlarını düzenlemek.
 • Projelerin idari ve mali süreçlerinde verilen görevleri yerine getirmek; kurum politikalarına uygun olarak harcama ve satın alma süreçlerini takip etmek, gerekli kayıtları tutmak.
 • Ön muhasebe ve mali raporlama süreçleriyle ilgili görevleri yerine getirmek.
 • Harcama kayıtlarını tutmak, masraf dökümünü işlemek ve belgeleri arşivlemek.
 • Ofis demirbaşları, ekipmanlar ve diğer malzemenin dağıtımı ve takibiyle ilgili işlere destek sağlamak.
 • Telefon/faks iletişimi, posta/kargo gönderimleri yapmak.
 • Kurumsal etkinliklerde, toplantı ve faaliyet hazırlıkları için gerekli organizasyon ve lojistik alanlarında sorumluluk üstlenmek; iletişim ve takip süreçlerini yönetmek.
 • Gerekli durumlarda dernek faaliyetlerine ve toplantılarına katılım sağlamak.
Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin asgaride aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İlgili alanlarda en az 1.5 yıl sivil toplumda profesyonel çalışma tecrübesi,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi,
 • Romanlara ve Romanların insan hakları erişimine dair bilgi sahibi olması veya ilgili olması
 • Excel, Word ve sunum programlarından birini yeterli seviyede kullanım
 • Şehir dışına ve tercihen yurtdışına seyahatle ilgili bir engeli bulunmaması,
 • Tercihen İngilizce iletişimi rahatlıkla sürdürecek yeterlilik,
 • Tercihen sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışma tecrübesi olması,
 • Tercihen Romanes, Domari veya Lomavren dillerini bilmesi,
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisi,

Son başvuru tarihi: 26 Şubat 2024!

Başvurularınızı CV ve niyet mektubu ile birlikte info@romanigodi.org adresine gönderebilirsiniz. Çalışma türü hibrit olacaktır.