ÜniKuir Derneği İzleme Çalışmaları Koordinatörü Arıyor

ÜniKuir Derneği, Eşit Haklara Erişim Programı’nda istihdam edilmek üzere yarı zamanlı izleme çalışmaları koordinatörü çalışma arkadaşı arıyor.

Pozisyon: Hak Temelli İzleme Çalışmaları Koordinatörü

Sözleşme Türü: Yarı zamanlı

İş Tanımı:
 1. LGBTİ+ haklarına yönelik izlemede ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ihtiyaçların programdaki ekip arkadaşlarına ve genel koordinatöre iletilmesi

 2. Belirlenen 8 üniversitede LGBTİ+ haklarına ve ayrımcılığa ilişkin durumun yıllık olarak izlenmesi ve raporlanması

 3. Yıllık olarak Üniversitelerde LGBTİ+’lara Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Raporu’nun hazırlanması

 4. Yıllık olarak Kampüslerde Gerçekleşen Onur Haftaları ve Onur Yürüyüşleri Raporu’nun hazırlanması

 5. Derneğin tüm programları tarafından hazırlanan yayınlara çalışma alanı kapsamında destek verilmesi ve katkı sunulması

 6. Derneğin iç işleyişi içerisinde gerçekleştirilen periyodik ya da olağanüstü toplantılara katılım gösterilmesi

 7. Derneğin iç işleyişi çerçevesinde gerçekleştirilen kapasite güçlendirme etkinliklerine katılımın sağlanması

 8. LGBTİ+ dernekleri başta olmak üzere hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla izleme ve raporlama konusunda iletişimin sağlanması ve gerekli durumlarda derneğin ilgili programlarına aktarımların yapılması

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin sosyal bilimler veya hukuk bölümlerinde yüksek lisans öğrencisi/mezunu olmak ve/ya daha önce akademik/sivil toplum alanında bir araştırmada yer almış olmak
 • LGBTİ+ hakları, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konularında bilgili olmak
 • LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve hak ihlalleri konusundaki çalışmalara dair bilgi, deneyim ve motivasyon sahibi olmak
 • Daha önce LGBTİ+ hakları alanında veya hak temelli çalışan diğer derneklerde  profesyonel ve/veya gönüllü çalışma deneyimi sahibi olmak
 • Nicel ve nitel veri toplama ve analiz becerilerine hakim olmak
 • SPSS, Jamovi, JASP gibi nicel veri analizi programlarında yetkinlik sahibi olmak
 • LGBTİ+ hakları, kişisel bilgilerin, verilerin ve anlatıların korunmasına dair bilgi ve özelliklere sahip olmak
 • Araştırma sürecinde hızlı reaksiyon verebilecek iletişim, analitik düşünme ve planlama becerilerine sahip olmak
 • MS Office ve Google Workspace programlarını etkin biçimde kullanabilmek
 • Ekip çalışmasına ve geri bildirime açık olmak
 • Ankara’da ikamet ediyor ya da edebilecek durumda olmak
 • Gerektiğinde şehir dışına seyahat edebiliyor olmak
 • Tercihen İngilizce biliyor olmak
 • Tercihen hukuki terminolojiye aşina olmak ve politika belgelerini anlayabilmek
 • ÜniKuir Derneği’nin ilke, değer ve politikalarını paylaşıyor olmak

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Motivasyon Mektubu (300-750 kelime): Lütfen motivasyon mektubunuzda (1) LGBTİ+ alanındaki profesyonel ve/veya gönüllü çalışma deneyiminizden, (2) Türkiye’deki LGBTİ+ haklarının güncel durumuna dair görüşlerinizden, (3) Türkiye’deki üniversitelerin mevcut durumunu ve üniversiteli LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerini izleyen çalışmalarda (a) önemli gördüğünüz, (b) geliştirilmesi gereken yönlerden ve (4) LGBTİ+ haklarına yönelik bir araştırmada kullanılabilecek nicel ve nitel veri toplama yöntemlerine dair bilgi ve deneyiminizden -varsa- bu alanda katkı sunduğunuz araştırma ve raporlardan bahsediniz.

Özgeçmiş: Lütfen özgeçmişinizi Türkçe olarak, fotoğrafsız ve 2 sayfayı geçmeyecek bir şekilde hazırlayınız. Özgeçmişinizin son kısmına sizi tanıyan ve LGBTİ+ alanındaki çalışmalarınızı bizzat bilen iki referans kişisi ile referansların iletişim bilgilerini yazınız. İlkesel olarak ÜniKuir çalışanları bu iş ilanı için referans olmayacaktır.

Başvuru Yöntemi

Pozisyona başvurmak için motivasyon mektubunuzu ve içinde en az iki referans bilgisi içeren fotoğrafsız Türkçe özgeçmişinizi en geç 10 Ocak 2024 günü saat 23:59’a kadar başlık satırına “EHE-İş Başvurusu” yazarak info@unikuir.org adresine gönderiniz. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Tüm başvuranlara, başvurularının sonucu hakkında en geç 24 Ocak 2024 tarihine kadar bilgi verilecektir.

Başvuru sürecine dair bir sorunuz olması durumunda info@unikuir.org adresi üzerinden  ulaşabilirsiniz.