ÜniKuir Derneği İdari Mali İşler Sorumlusu Arıyor

UniKuir Derneği 'İdari Mali İşler Sorumlusu' olarak tam zamanlı istihdam edilecek ekip arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi 18 Mart 2022 saat 12.00.
Görev ve Sorumluluklar

Mali İşler

 • Günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen muhasebe sistemine uygun şekilde muhasebe kayıtlarının yapılması ve belgelerin dosyalanması
 • Faturaların takibi, muhasebeleştirilmesi ve ödemelerinin yapılması
 • Banka işlemlerinin takibi, muhasebe kayıtlarının yapılması, banka ve muhasebe kayıtlarının denkliğinin kontrolü
 • Personel iş avanslarının takibi ve kayıtlarının yapılması
 • Faturasız hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, gider pusulalarının düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının ve ödemelerinin takip edilmesi
 • Gelen fonların takibi ve muhasebeleştirilmesi
 • Bordrolarla alakalı gerekli bilgilerin Mali Müşavir’e iletilmesi, muhasebe kaydının yapılması ve maaş ödemelerinin takibi
 • Muhtasar beyanname ve SSK bildirgesi için gerekli olan tüm belgelerin her ay Mali Müşavir’e gönderilmesi (bordro, gider pusulaları, serbest meslek makbuzları, kira ödemesi vs.)
 • Personel işlerinin takibi (İş sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyalarının takibi, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin verilmesi, yıllık izinlerin takibi, iş göremezlik raporlarının takibi ve onaylarının yapılması)
 • Yıllık tahmini bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında genel koordinatöre ve ilgili proje ekibine destek sağlanması
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi
 • Kasa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü, kayıtlarının tutulması, muhasebe kayıtlarının yapılması.
 • Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında proje yöneticilerine ve genel koordinatörlere destek verilmesi
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması (üye aidatları, bağışlar)
 • Yıllık ve proje bazlı denetimlerde ilgili mali ve idari kayıtların, resmi belgelerin denetçilere sunulması, denetim süresince denetçilere bilgi akışının sağlanması
 • Mali işlerle ilgili kurallar, prosedürler ve süreçlerle ilgili çalışanların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi.

İdari İşler

 • Yurt dışı yardım alma bildirimi, üyelik işlemleri, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi
 • Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması
 • Haftalık düzenli kargo ve posta işlemleri ve bunların takibinin sağlanması
 • Tüm satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, bütçelenmesi, teklif ve satın alımların derneğin genel politikasına uygun koşullar ile gerçekleştirilmesi
 • Demirbaş defterinin tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması
 • Ofis ihtiyaçlarının takibi ve siparişlerin verilmesi (kırtasiye, temizlik malzemeleri vs)
 • Yemek kartları için aylık hesaplamaların yapılması ve siparişin verilmesi
 • Ofisin verimli çalışabilmesi için gerekli olan elektrik, su, ısınma ve iletişim (telefon ve internet) arızaları ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi

Aranan Nitelikler

 • Sivil toplum kuruluşlarında benzer pozisyonda deneyimli olmak
 • Tek Düzen Hesap Planına hakim olmak ve bilanço usulünde muhasebe kaydı yapabilmek
 • Muhasebe programı kullanabilmek (tercihen ZİRVE muhasebe programı)
 • İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanmak
 • Projelerde çalışma deneyimine sahip olmak, bütçe ve finansal rapor hazırlayabilmek
 • Raporlama ve dokümantasyon konusunda deneyimli olmak
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisine sahip, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli olmak
 • İletişim ve takım çalışması becerilerine sahip olmak
 • Ankara’da ikamet etmek
 • İnsan hakları, hak savunuculuğu ve LGBTİ+ hakları alanında temel düzeyde terminolojiye hakim olmak ve farkındalık sahibi olmak
 • Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden (İİBF, Muhasebe) mezun olmak ya da başka bölümlerden mezun olup muhasebe eğitimi almış ve bu alanda çalışmış olmak
 • Tercihen İngilizce iletişim, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak
Başvuru

Başvurularınızı CV’niz ve 2 adet referansınız ile 18 Mart saat 12:00’ye kadar “İdari Mali İşler Sorumlusu İlanı” başlığıyla info@unikuir.org adresine gönderebilirsiniz.