‘Sivil Toplum Çözüm Önerilerini Gündeme Sokup Kendini Siyasetin Dışında Konumlandırmalı’

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinden Ömer Saman ile sivil toplum ve yaklaşan seçim süreci üzerine konuştuk. Sivil toplumun genel seçimlerdeki rolünü değerlendiren Saman, yerel seçimler için de önerilerde bulundu. Saman’a göre; sivil toplum yerel seçimlerde kentin yönetimine dair aksayan yönlerini ve çözüm önerilerini içeren raporlamaları siyasal partilerin gündemine sokup kendini siyasetin dışında konumlandırmalı.

Sivil toplumun genel seçimler sürecindeki eksiklikleri nelerdi ve bu eksiklikleri gidermek için neler yapılmalı?

Seçim güvenliği noktasında etkin iş birliğinin olmaması en temel eksiklik olarak göze çarptı. Özellikle kırsal bölgelerde sandık kurullarında siyasi parti temsilcileri dışında STK temsilcilerinin varlığı söz konusu değildi. Yerel seçimlerde kent dinamiklerinin seçmen bilgilendirmesi ve sandıklarda etkin denetimin yapılması gerekir. “Oy ve Ötesi” gibi oluşumlarla gençlerin sandıklarda gözlemci olması ve etkin raporlama sistemlerinin oluşması gerekir.

‘Değişim’ inancı soyut söylemlerden çok değişenin ne olacağına dair değişimin sonuçlarını gözler önüne serecek şeylerle desteklenmeli.

Gençlerin ve kadınların seçimlere katılımını artırmak için sivil toplumun neler yapması gerekiyor?

Demokratik toplumda kadın ve genç temsiliyetine yönelik kampanyalar, podcastler, bilboard ilanları ile dinamik seçim süreçleri sağlanmalı. “Değişim” inancı soyut söylemlerden çok değişenin ne olacağına dair değişimin sonuçlarını gözler önüne serecek şeylerle desteklenmeli. Mevcut durum-nedenleri ve nasıl değişeceği- ne olacağı üzerinden kampanya içerikleri hazırlanıp görünürlük faaliyetlerine ağırlık verilmeli. Hanelere bunu kadın örgütleri üzerinden ulaştırmaya çalışılmalı.

‘Ortak Bir Kent İradesinde Israrcı Olmak Gerek’

Siyasetteki kutuplaşmanın sivil toplumun kendi içindeki kutuplaşmaya yansımasına nasıl çözüm önerileri sunulabilir?

Kent platformu gibi oluşumların öncülüğünde ortak bir kent iradesinde ısrarcı olmak gerekir. Demokratik katılımın “Nasıl bir kent nasıl bir yönetim” ve eşit temsiliyet olanaklarının ortak değerler-ortak mücadeleye evrildiğine dair serbest kürsü etkinlikleri ile “Kent Müşterekleri” oluşturulmalı.

Yerel seçim sürecinde sivil toplumun gündemine ne alınmalı?

Seçim odaklı olmayan kısa-orta ve uzun vadeli kent sorunları- çözümleri belirlenip buna odaklanmalı. Kentin yönetimine dair aksayan yönlerini ve çözüm önerilerini içeren raporlamaları tüm siyasal partilerin gündemine sokup kendini siyasetin dışında konumlandırmalı. Kentin yönetimine talip olanlara yerinden ve birlikte yönetme misyonu ile veri sunmalı. İlgi alanlarına dair yol haritaları belirleyip kentin demokrasi kültürünü besleyecek kitle çalışmalarına ağırlık vermeli. Demokratik kültürün oluşmasına odaklanıp demokratik tepkiye yön vermelidir. İnsan Hakları Derneği özelinde gündem hak ihlallerine dair hak arayışı, tespit, raporlama ve hak temelli eğitimler gündemimiz süreç odaklı değil kazanım odaklı olarak sürecek ve kendi gündemimizi kentin gündemi haline getirmeye odaklanacağız.

Fotoğraf: Mike Chai

FES logo Bu içerik Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırlanmıştır ve derneğin görüş veya tutumunu yansıtmaz. Sayfadaki içerikten sadece Sivil Sayfalar sorumludur.’