Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği İdari ve Mali İşler Uzmanı Arıyor

Kafessiz Türkiye Kampanyası ile tanınan Çiftlik Hayvanları Koruma Derneği, ekibine katılacak deneyimli bir İdari ve Mali İşler Uzmanı arıyor. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2023.
Maaş: Aylık minimum net 33.500 TL (Yan haklar da sağlanacaktır.)
Çalışma Şartları: Uzaktan ve esnek çalışma. Pozisyonun sorumlulukları gereği adayın İstanbul’da ikamet etmesi gerekiyor.
Pozisyonun Genel Sorumlulukları
 • Derneğin tüm mali işlerinin düzenli takibi ve yönetimi,
 • Faturaların ve fişlerin eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi,
 • Denetimlerde gereken bilgilerin sağlanması,
 • Karar defteri, üye kayıt defteri ve evrak defterlerinin itinalı tutulması,
 • Envanter kayıtlarının güncel tutulması,
 • Maaşlar, yan haklar, satın alma işlemleri gibi ödemelerin zamanında ve hatasız olarak gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanların SGK bildirimlerinin düzenli olarak yapılması.
Bu kritik rolü üstlenen kişi; Muhasebe Uzmanı, İK, Dernek Avukatı ve Kampanya Direktörü gibi farklı kişi ve departmanla koordineli bir şekilde çalışacak.
Aranan Uzmanlık ve Yetkinlikler 
 • Üniversite mezuniyeti
 • En az 2 yıllık muhasebe, finans, finansal raporlama ve idari işler deneyimi
 • Banka işlemleri, yasal mevzuat, nakit akışı, bütçeleme konularında deneyim
 • MS Office programlarına hakimiyet
 • Tercihen STK deneyimi
 • Dikkatli, detay odaklı çalışma becerisi
 • Kendi işini planlama ve organize edebilme becerisi
 • Zaman yönetimi ve belirlenen sürelerde işi tamamlama becerisi
 • Yüksek performanslı bir ekibe dahil olarak iş birliği yapma ve kolektif çalışma becerisi
 • İleri derecede Türkçe ve tercihen İngilizce iletişim kurma becerisi
 • Start-up kültürüne -belirsizlik altında karar verme, yeni yaklaşımları deneme ve hızla değişen bir ortama- uyum sağlama becerisi