Hayvanlar için Etki Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Kafessiz Türkiye tarafından düzenlenen 'Hayvanlar için Etki Yaz Okulu' kayıtları başladı! 25-26-27 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan online eğitimde üç gün boyunca Dr. Engin Arıkan ile birlikte netice odaklı, hak odaklı ve erdem odaklı felsefede, hayvanların yeri ele alınacak.

Kafessiz Türkiye, bu eğitim serisinde hayvan haklarını tüm ayrıntılarını mercek altına alarak evcil, çiftlik ve yaban hayvanlarını felsefi kuramlar aracılığıyla hep birlikte daha iyi savunabilmeyi hedefliyor. 

Hayvanların hakları neden olmalı? Hayvanların ahlaki statüsü nedir? Hayvanların bilimsel çalışmalarda kullanılması meşru mu? Evcil hayvanların kısırlaştırılması doğru mu? Gıda sisteminde hayvanların içinde bulunduğu koşullar kabul edilebilir mi? Bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını merak eden herkesin kayıt yapabileceği online yaz okulunda, tüm eğitim oturumlarına katılım sağlayanlara katılım belgesi verilecek. 

Kafessiz Türkiye’nin internet sitesinden yapılan başvurular 22 Temmuz’da sona erecek. 

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek olan yaz okulunun programı şöyle:

25 Temmuz 2023 | 20:30

Netice Odaklı Felsefede Hayvanlar

Dr Engin Arıkan

Hayvanların insanlardan farklı özelliklere sahip olması bir gerçeği değiştirmiyor: onlar da acıyı ve sevinci hissedebiliyor. Onlara yapılanların da neticeleri var: acı çekiyorlar veya mutlu oluyorlar. Bu eğitimde netice odaklı felsefede hayvanların çektiği acıların ve hissettikleri sevinçlerin ahlaki değerine bakılacak. Bundan hareketle eşitlik ilkesinin farklı özelliklere sahip varlıklar açısından nasıl uygulanabileceği sorusuna cevaplar verilecek. Son olarak, bu argümanların vardığı çıkarımlar ve hayvanların bugün gördüğü muamelelerin nasıl değiştirilmesi gerektiği incelenecek. Bu bölümde ağırlık olarak Peter Singer’ın yazınından yararlanılacak. 

26 Temmuz 2023 | 20:30

Hak Odaklı Felsefede Hayvanlar

Dr Engin Arıkan

Hayvanların ciddi bir kısmı her ne kadar insanlar gibi gelişmiş bilişsel özelliklere sahip olmasa da, kendi kişiliklerini haiz varlıklar. Örneğin bir köpeğin, bir ineğin veya bir maymunun kendi varlığının ve çevresindekilerin farkında olduğunu, bunlar hakkında düşünceler geliştirebildiğini ve geleceğe dair belli beklentiler doğrultusunda eylemler gerçekleştirebildiğini söylemek yanlış olmaz. Bu eğitimde belli özelliklere sahip canlıların kendilerine has bir değeri haiz olduğuna ve bundan kaynaklı olarak belli temel haklarının olduğuna dair argümanlar incelenecek. Hayvanların yaşam hakkı, saygı görme hakkı gibi ahlaki haklarının olduğunun teslim edilmesi radikal çıkarımları da beraberinde getiriyor. Bunların neler olduğu ve diğer felsefi yaklaşımlardan farkı gösterilecek. Bu bölümde ağırlık olarak Tom Regan’ın yazınından yararlanılacak.

27 Temmuz 2023 | 20:30

Erdem Odaklı Felsefede Hayvanlar

Dr Engin Arıkan

Hayvanlara nasıl muamele edildiği hayvanlar kadar bizim de nasıl insanlar olduğumuzu gösteren ve belirleyen bir konu. Klasik düşünürlerden Sokrates, Platon, Aristoteles ahlaka dair mülahazaları da neticeden veya haktan ziyade insan erdemlerine odaklanmışlardır. Hayvanlarla olan etkileşimlerimiz de diğer insan eylemlerinde olduğu gibi çeşitli erdemlere temas etmektedir: dürüstlük, merhamet, saygı, ölçülülük, adalet, cesaret, sevgi gibi… Bu eğitimde erdem odaklı ahlak felsefesi yazınının hayvan konusunda yaptığı analizler ve dayandığı argümanlar incelenecek. Pekala hepimizin hayatımızda pek çok kez sorduğumuz iyi, erdemli ve mutlu bir hayat için neler yapmalıyım sorusunun cevaplarında hayvanların nasıl bir yeri olabileceğine bakılacak. Son olarak, hayvanlar için yapılan mücadelelerin ve genel olarak hayatın zorlukları karşısında erdem etiğinin önerdiği ve vurgu yaptığı yaklaşımlar incelenecek. 

Kafessiz Türkiye Hakkında

Kafessiz Türkiye, yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağdışı kafes sistemine son verilmesi için Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülen bir kampanyadır. 2018’de üç gönüllünün girişimiyle amatör olarak yola çıkan Kafessiz Türkiye, büyüyüp destek bulmasının ardından, 2020’de Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’ne dönüştü. Derneğin çatısı altında profesyonel bir şekilde yürütülmeye devam eden Kafessiz Türkiye, bugüne kadar yüz binlerce tavuğu etkileyecek kurumsal politika değişikliği yapılmasını sağladı. 2022 yılında Hayvan hakları alanında çalışan kuruluşları  dünya genelinde değerlendiren Animal Charity Evaluators (ACE), tarafından dünyanın en etkin hayvan savunuculuğu derneklerinden biri seçildi. 

Dr Engin Arıkan Hakkında

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamladı. Kamu Hukuku yüksek lisansını “Hayvan Refahı, Hayvan Hakları, Hayvan Hukuku” başlıklı çalışması ile tamamlayan Arıkan, 2017’den beri hayvan refahı konusunda çalışmalar yürütüyor. Dünya Üniversiteler Münazara Şampiyonası yarı finalisti, Avrupa Üniversiteler Münazara Şampiyonası finalisti ve Türkiye münazara şampiyonudur.