Kadın Muhtar ve Muhtar Adayları Kapasite Güçlendirme Programı Başlıyor!

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nın, 'Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün' adıyla hazırladığı projesi hayata geçiyor. Kadınların muhtarlık kurumunda eşit temsil edilmesini, öncelikle temel bir hak gören, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin ve köylerin inşası için ise bir gereklilik olduğunu temel alan bu proje ile 2024 yerel seçimleri öncesi hem mevcut kadın muhtarların güçlendirilmesi hem de kadın muhtar  sayısının artması hedefleniyor. 

Proje kapsamında;

  • kadın muhtar adaylarını teşvik etme, 
  • kamuoyunda kadın muhtar konusunda farkındalık oluşturma,
  • kadın muhtar seçilebilmesi için savunuculuk yapma,
  • kapasite güçlendirme programları gerçekleştirme,
  • ağ oluşturma 
  • rehber hazırlama

gibi çalışmaları yapılacak.

Türkiye genelinde 7 bölgede, 7 şehirde gerçekleşecek çalışmada; Marmara’da İstanbul, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, Doğu Anadolu’da Van, Güneydoğu Anadolu’da Mardin, Karadeniz’de Amasya, İç Anadolu’da Kayseri illeri yer alıyor. Bu proje kapsamında, kadın muhtarlara ve muhtar adaylarına yönelik eğitimler ve bir dizi çalışmalar ile kadınların nasıl aday olabilecekleri, seçime nasıl hazırlanabilecekleri, seçim stratejileri, iletişim teknikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çok sayıda konuda kapasite güçlendirme çalışmaları yapılacak. Aynı zamanda bir kılavuz rehber ve sosyal medyada savunuculuk kampanyaları da yürütülecek. 

‘Eşit ve Kapsayıcı Kadın Muhtar Ağı’nın kurulmasına da  öncülük edecek bu proje ile eğitimlere katılan kadın muhtarlar başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm kadın muhtarlara ve adaylara bu ağa katılmaları için açık çağrı yapılacak. Proje sonunda proje çıktılarının paylaşılacağı sempozyuma muhtarlar, belediyeler, akademi, medya ve  sivil toplum temsilcileri davet edilecek.

Dernek Başkanı Ayşe Kaşıkırık proje ile ilgili yaptığı açıklamada; Muhtarlık kurumu 19. yüzyılın başından itibaren hayatımızın içinde olmasına karşın kadın temsili neredeyse yok denecek kadar az. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadınlar muhtarlık kurumuna 1933 yılında seçilmeye hak kazandı. 2023 itibarıyla, Türkiye’de 50 bini aşkın muhtar var, 1010 mahalle ve 124 köy olmak üzere toplam 1134 kadın muhtar görev yapıyor. Kadın muhtar oranı sadece %2,24. Bu sayıları kabul etmek mümkün değil! 2024 yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyen tüm kadınlar eğitimlerimize katılabilirler. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Van, Mardin, Amasya ve Kayseri’deki kadınlar bize muhakkak web sitemiz veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşsınlar.” diyerek tüm muhtar adaylarına çağrısını gerçekleştirdi.

KÜRESEL EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK AĞI DERNEĞİ: 

3 Nisan 2021’de kurulan Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, nüfusun yarısını oluşturan kadınların muhtarlık kurumlarında eşit temsil edilmesini temel bir insan hakkı olarak değerlendiriyor; daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin inşası için çalışmalar yürütüyor. Daha eşit ve kapsayıcı bir dünyanın birlikte mümkün olduğunu ve yerelden başladığını düşünüyor. Özgün projeler üreterek, araştırmalar yaparak, yayınlar ve raporlar hazırlayarak, dergiler çıkartarak, kadınların ve toplumun tüm kırılgan kesimlerinin birbirinden öğrenmesini, güçlenmesini ve dayanışmasını sağlamak istiyor. Kadın muhtar sayısının artmasına ve mevcut kadın muhtarların güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.