Her Yerde Sanat Derneği Çocuk Koruma Sorumlusu Arıyor

Her Yerde Sanat Derneği, yürüttüğü proje dahilindeki planlanma, uygulama koordinasyonu ve ilerlemelerin raporlanmasını yapmak, aynı zamanda saha çalışmaları yürütmek üzere bir çocuk koruma sorumlusu arıyor.
Genel Sorumluluklar
 • Proje sosyal uyum aktivitelerine dahil olacak hassas durumdaki çocuklara ilişkin dosyaların takibinin yapılması, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesine destek olmak.
 • Proje kapsamında psikososyal destek programın planlanması, uygulamaların koordinasyonu ve ilerlemelerin raporlanmasını yapmak.
 • Çocukların ve yetişkinlerin durumunu gözlemleyerek mevcut araçlarla risk durumlarını tespit etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak
 • Çocuk temelli haklara ve hizmetlere erişim konusunda merkeze ulaşan çocuklara uygun danışmanlığı vermek.
 • Vaka yönetimi prensibi ile çocuklar başta olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya çalışmaktan sorumlu olmak.
 • Bireysel psikolojik danışmanlık ihtiyacı tespit edilen vakalara/danışanlara gerekli oturumları uygulamak.
 • Faaliyetleri düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, İzleme ve Değerlendirme çalışmalarında aktif rol almak.
 • Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.
 • Proje sosyal uyum faaliyetlerinde görev alan çalışanlara teknik destek, eğitim ve süpervizörlük hizmetlerinde bulunmak, çalışana rehberlik etmek.
 • Psikososyal destek modülleri geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim vermek.
 • Psikososyal destek faaliyetlerine katılan çocukların ve yetişkinlerin vaka raporlarını hazırlamak ve bireysel danışmanlık vermek, bu raporların hazırlanmasına katkı sağlamak.
 • İzleme ve Değerlendirme sürecinde aktif rol almak ve ilgili sorumlu ile koordineli çalışmak.
 • Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak.
 • İl içinde veya il dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek.
 • İl içinde veya il dışında gerçekleşecek koordinasyon toplantılarına düzenli katılım sağlamak.
 • Proje uygulama süresi içerisinde değişebilecek ihtiyaçlar ile ilgili görev ve sorumlulukları ve yöneticinin vereceği diğer ilgili görevleri yerine getirmek.
 • Derneğin çocuk meclisinin bütün çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olmak
 • Dernek ve projenin çıktılarının tamamının çocuk dil ve algısına uygun, çocuk haklarının dört temel ilkesi referans alınarak hayata geçirilmesinden sorumlu olmak
Saha Sorumlulukları
 • Mardin bölgesi ve proje süreci içerisinde Diyarbakır ve Batman sahalarında 2 aylık süreler ile görev alınması
 • Program Sorumlusu, Meal Sorumlusu, Vaka Sorumlusu ile iş birliği içerisinde çalışma ve gerektiğinde saha programının yürütülmesinden sorumlu olma
 • Mobil sahanın koordinasyonunun sağlanması ve iş planının yapılması
 • Sahaya yapılan ziyaretlerde; aile şahıs kurum vb. iletişime geçilmesi ve bütün ziyaretçi kayıtlarının tutulması
 • Saha ile ilgili gerektiğinde diğer kurum, kuruluş resmi görüşmelerinin gerçekleştirilmesi
 • Sahada yer alan eğitmen, saha çalışanları ve ilgili diğer sahada yer alan personellerin koordinasyonundan sorumlu olunması
 • Sahada ihtiyaç duyulan malzemelerin talep, teslim ve kullanma sürecinden sorumlu olunması
 • Sahada uygulanacak oryantasyon, müfredat, ön-son test, hazırlık-geri bildirim, aile izinleri vb. işlerin tamamının diğer birimler ile koordinasyon içinde uygulanmasından sorumlu olunması
 • Sahada tespit edilen vakaların vaka sorumlusuna iletilmesi
 • Sorumlusu olduğu birimde görev alan çalışanların diğer birimler ile koordinasyon halinde izin süreçlerinden sorumlu olunması
 • Meal ve Program Sorumlusu ile Şikayet Mekanizmasının uygulanması
 • Sahada ihtiyaç duyulan temizlik, düzen gibi lojistik ihtiyaçların ilgili birim ile giderilmesi
 • Gerektiğinde yapılacak olan kit dağıtımlarında görev alma
 • Saha ile ilgili talep edilecek raporları hazırlama
 • Çocuk atölye kayıtları ve onayların alınmasında görev alınması.
 • Saha planlama toplantılarına katılma
 • Görevlendirme durumunda şehir dışında atölyelerde ve sosyal uyum etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanmasında yer alma, Diyarbakır ve Batman’ da yapılacak olan çalışmalarda gerektiğinde konaklama ile görev alma

*** Kurumun; temasa geçtiği çocuklara dair meydana gelebilecek riskleri minimize/yok etmeye yönelik önleyici bir tutumu söz konusudur. Buna istinaden bir çocuk güvenliği politikası ve çocuk güvenliği risklerini önleme ya da müdahale etmeye yönelik prosedürleri mevcuttur. Bu politikaya uyulması önem arz etmekte ve gerekmektedir.

Çalışan Profili
 • Çocuk Koruma alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 • İleri seviye bilgisayar ve MS Office kullanma becerisine sahip olmak.
 • Hassas gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Her Yerde Sanat Derneği politika ve prosedürlerini rehber alarak çalışmalarını yürütmek.
 • Proje ve dernek çalışmalarında insani ilkeler ve temel değerlere uygun çalışmalar yürütmek.
Deneyim
 • Başvuran adayın ilgili alanda deneyim sahibi olması tercih edilmektedir.
 • Mülteci ve Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılar ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan gruplar ve çocuklar ile çalışmalar yürütmüş olan kurum veya kuruluşlarda çalışma deneyimine sahip olmak.
Eğitim
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun. Yüksek lisans eğitimini almış olmak tercih edilmektedir.
 • Pozisyon görevleri ile ilgili gerekli eğitimleri almış ve sertifikalara sahip olmak tercih edilmektedir.
Dil
 • İngilizce, Kürtçe ve Arapça (konuşma-okuma-yazma) dillerinden en az birinde ileri seviye dil bilgisine sahip olmak tercih sebebi olacaktır.
Başvuru Hakkında

** Başvurunuzu CV ve bir sayfayı geçmeyecek ön yazı ile başvuru yapmanız beklenmektedir.

** CV içeriğinde profesyonel çalıştığınız farklı iş yerlerinden üç yönetici referansı bilgisi ve daha önceki çalışmalarınızı gösterecek bilgiler ve belgeler eklemeniz gerekmektedir.

** Varsa İngilizce Dil Bilgisi seviyesini gösterecek geçerli belge ile başvurunuzu yapınız.

** Başvurunuzda konu kısmına Çocuk Koruma Sorumlusu-2023 yazmanız gerekmektedir. Sadece belirtilen şekilde ve apply@sirkhane.org e-posta adresi üzerinden gelen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

** CV ve ön yazınızı ilettikten sonra başvuru formu doldurarak başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Sadece formu dolduran adaylara olumlu olumsuz geri dönüş yapılacaktır.

** Her Yerde Sanat Derneği başvuruları başvuru bitiş tarihinden önce inceleme, ilgili adayalar ile görüşme ve ilanı yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Detaylar için tıklayınız.