Kömürden Adil Çıkış Hedef: 2030

15 Haziran 2023
Yaşam alanlarının kömür karşısında tahribatına dur diyen 17 çevre örgütü, 'Kömürden Adil Çıkış: Hedef 2030' talebini bir bildiriyle paylaştı.

Türkiye’nin 13 ilinde, eş zamanlı basın açıklaması ve eylemlerle kamuoyuna sunulan bildiriyi Muğla, Kahramanmaraş, Çanakkale, Antalya, İzmir, Denizli, Sivas, Adana, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Hatay, Karaman gibi illerde yıllardır kömüre karşı mücadele eden 17 kurum imzalandı.

Bildiride, kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller nedeniyle bölgede yaşayanların topraklarını kaybederek köylerini terk etmek ya da madene inmek zorunda kaldıkları belirtiliyor: ‘Yıllar içinde kömür; suyumuzu, toprağımızı, gıdamızı kirletti. Madende ve santralde çalışan ve etrafında yaşayan herkes, her gün kömürün zehirlediği kirli havayı soluyor, kirli gıdayı tüketiyor. Kanser olduk; çocuklarımız ve gençlerimiz sinsi hastalıklara yakalandı.’

Bildiride kömürün artık vadesinin dolduğuna dikkat çekilirken, yapılan bilimsel çalışmaların Türkiye için rüzgarı ve güneşi merkeze alan toplumun gerçek enerji ihtiyacına yönelik bir enerji dönüşümünün 2030’a kadar mümkün olduğu belirtildi.

Karar alıcılardan kömürden çıkış planı talep eden imzacılar, bu planın ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan adil bir geçişi temin etmesinin şart olduğunu ekledi.

Kömürden Adil Çıkış için Talepler Şöyle Sıralanıyor:
  • Mevcut kömürlü termik santraller bugünden başlayarak 2030 yılına kadar kademeli olarak kapatılsın.
  • Yeni kömür santralleri ve kömür madenleri için verilmiş izinler istisnasız iptal edilsin.
  • Kömür madeni genişletmeleri durdurulsun.
  • Kömür arama çalışmaları durdurulsun.
  • Kömür madenlerinde ve termik santrallerde çalışan tüm emekçiler özlük haklarını ve geleceklerini güvence altına alacak programlarla desteklensin.
  • Kömür bölgelerinde yaşanan ağır ekolojik yıkım ve buna bağlı insan sağlığındaki ve yerel ekonomideki çöküşün onarılması için etkilenen tüm ekosistemleri ve halkı kapsayan iyileştirme programları hayata geçirilsin.
  • Krizlere karşı dirençli bir toplumu inşa etmek için şirketlerin çıkarlarını değil, kamu yararını, bilimi önceleyen politikalar geliştirilsin.

Bildiri metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kampanyayı imzalamak ve detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.