Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışıyor

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği aylık gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısının Ekim ayağında habercilik eğitimlerinden HES karşıtı projelere, halk sağlığından hayvan haklarına kadar pek çok konu görüşüldü.

Toplantıda öncelikle Doğaya Güç Kat projesine katılım sağlayan Nizam Avcı yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi. 29 ilden 46 STK’nın katılım sağladığı programda su havzaları, sulak alanların korunması, kara avcılığı konuları görüşüldü. Dicle Havzası’nın su seviyesinin düştüğü, Zore Vadisi’nde yapılacak HES projesinin doğaya bir kıyım olacağı görüşleri sunuldu.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneğiİkinci sözü alan Hasan Argunağa, Batman’da sivil toplum kuruluşlarının kurduğu Aşı İnisiyatifi çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Let’s Do It tarafından 18 Eylül 2021 tarihinde yapılan temizlik kampanyasına çok sayıda STK ile katılım sağlanırken, durum değerlendirmesi yapıldı.

25 Eylül 2021 tarihinde Van ilinde Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’nin Sivil Toplum Haberciliği Eğitimi’ne derneğimiz adına katılan İzzettin Ete, bilgilendirme yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı uygulaması üzerinden Batman’ın hava kalitesinin düzenli olarak izlenmesi, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması ve halkın program hakkında bilgilendirilmesi kararı alındı.

Tekrar söz alan Hasan Argunağa, Çevre Gönüllüleri Derneği’nin son aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Batman Barosu’nda düzenlenen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin STK İstişare Toplantısı’na katılan Hasan Argunağa ve İzzettin Ete, program hakkında katılımcılara bilgi verdiler.

Halk tarafından kullanılan ve son kullanım tarihleri geçen atık ilaçların, doğanın ve halk sağlığının korunması için ilgili mevzuatlar doğrultusunda toplanılarak bertaraf edilmesi için Çevre Gönüllüleri Derneği adına Sağlık Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimler hakkında bilgilendirme yapan Hasan Argunağa, ‘Atık İlaçlar Çöp Değildir’ kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Sason kırsalında öldürülen iki yaban kirpisi ve doğadaki canlıların yaşam hakkı için Kozluk Kaymakamı ile görüşen Hasan Argünağa’nın, bilgilendirme yapmasının ardından, Derneğin davet edildiği “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” etkinliği konusu görüşüldü.

Toplantının diğer gündem maddeleri ise Zore Vadisi ile ilgili gelişmeler, parklara konulan trafolar ve elektro manyetik dalgalar ile ilgili gelişmeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarıydı.