2023 Kadın-Erkek Eşitliği için Proje Çağrısı

04 Nisan 2023
Türkiye’deki Fransa Büyükelçiliği, STK’na yönelik geleneksel kadın-erkek eşitliği projeleri çağrısı vesilesiyle ve bir dayanışma göstergesi olarak, bu yıl depremden doğrudan etkilenen kadınlara yardım etmeyi amaçlayan bir veya daha fazla projeye destek vereceğini duyurdu.

2023 proje çağrısı için, Türkiye’deki Fransa Büyükelçiliği aşağıdaki hususlarda çalışan kuruluşlara desteğini yineliyor:

– cinsiyetçi ve cinsel şiddetle mücadele;
– ekonomik özerklik ve sosyal haklara ve eğitime evrensel erişim;
– bedensel bütünlüğün ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının desteklenmesi;
– kadınların siyasi hayata liderlik etmesi ve katılımı;
– savunmasız toplulukların güçlendirilmesi (mülteci kadınlar, yoksulluk, engellilik).

Bu yıl istisnai şekilde 6 Şubat depremleri karşısında Türk halkına dayanışma göstergesi olarak felaket bölgelerindeki kadınlara doğrudan yardım etmeyi amaçlayan bir veya daha fazla proje seçilecektir.

Seçilen tüm projeler, bu hususlarda kamuoyu farkındalığı ve bu meselelerin savunuculuğu hedeflenerek, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini güçlendirerek veya kadın-erkek eşitliği açısından stratejiler üzerinde çalışarak bu hedeflere ulaşmak için somut eylemler yürütecektir.

Sübvansiyonun toplam tutarı 36.000 €‘dur. En geç Haziran 2023 ortasında açıklanacak olan jüri kararına göre üç ila altı proje seçilecektir ve proje başına 12.000 €‘ya kadar sübvansiyon sağlanacaktır.

Son teslim tarihi: 15 Nisan 2023.

Başvuru için konu satırına EŞİTLİK_(STK adı) yazılı bir e-postayı siviltoplum@ifturquie.org adresine ileterek iletişime geçebilirsiniz, sorularınızı da aynı adrese yöneltebilirsiniz.
Proje önerisi için mevzuat ve doldurulacak form için tıklayınız.