Sivil Toplum Örgütlerinden Deprem Ön Gözlem Raporu:
Yeniden Yapılanma Sürecinde İş Birliği Şart

Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ve Yurttaşlık Derneği, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenen illerde 11-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri gözlem ziyaretine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapor, depremin yarattığı yıkımın ardından onarım ve yeniden yapılanma sürecinin yerel halk, kurumlar, uzman meslek örgütleri, akademi ve sivil toplum ile iş birliği halinde yürütülmesinin zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.

Hak odaklı çalışmalar yürüten altı örgütten oluşan sivil toplum heyeti, Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerine 11-14 Şubat 2023 tarihlerinde bir gözlem ziyareti gerçekleştirdi. Gözlem ziyaretinin amacı afetlere müdahale, insani yardımlar ve afetin sonuçlarının giderilmesi ile ilgili tüm süreçlere afetten etkilenenlerin ve sivil toplum örgütlerinin etkin katılımının sağlanıp sağlanmadığını ve kamu makamlarının şeffaflığını değerlendirmekti.

Gözlem, bulgular ve son bölümdeki bir dizi öneriden oluşan rapor, gözlem heyetinin farklı kaynaklardan edindiği ve teyit ettiği bulgulara dayanıyor.

Gözlem heyeti, resmi makamların deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan aksaklıklardaki sorumluluklarını kabul etmesi ve yurttaşlardan özür dilemesi gerektiğini, sorumluların hesap verir kılınması, yargı süreçlerinin daha önceki afetler sonrasındaki gibi cezasızlıkla sonuçlanmaması için önlem alınmasının hayatiliğini vurguluyor.

Rapor, bundan sonraki sürecin sivil toplumun da dahil edildiği katılımcı bir perspektifle ve şeffaf bir şekilde yönetilmesinin, ihtiyaçların doğru saptanmasının, doğru politikalar oluşturulmasının denge-denetleme bakımından çok önemli olduğunu belirtiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kapak fotoğrafı: EPA-EFE/ABIR SULTAN