Sivil Toplum Örgütlerinden Deprem Ön Gözlem Raporu

Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ve Yurttaşlık Derneği, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenen illerde 11-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri gözlem ziyaretine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapor, depremin yarattığı yıkımın ardından onarım ve yeniden yapılanma sürecinin yerel halk, kurumlar, uzman meslek örgütleri, akademi ve sivil toplum ile işbirliği halinde yürütülmesinin zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.