DEMOS Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu Arıyor

DEMOS Araştırma Derneği, Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) ve Turkey Mozaik Foundation desteğiyle yürüttüğü kurumsal kapasite geliştirme süreci kapsamında Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu çalışma arkadaşı arıyor.

Sözleşme Türü: Yarı zamanlı (%50), 10 ay

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 1 Mart 2023 – 31 Aralık 2023 Çalışma Yeri: Ankara

Çalışma Saatleri: 10:00 – 18:00 (Haftada 2.5 gün)

Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu, DEMOS’un faaliyetlerinin stratejik hedeflerine ne ölçüde katkı sunduğunu anlamak ve onları nasıl geliştirebileceğini analiz edebilmek için niteliksel veri ağırlıklı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir etki izleme ve değerlendirme modeli geliştirmek ve uygulamaktan sorumlu olacak.

Görev ve Sorumluluklar:
 • STDV’nin sunduğu uzmanlık desteği ve proje kapsamında birlikte çalışacağımız iki araştırmacı ile DEMOS’un yürüttüğü çeşitli faaliyetler için niteliksel veri odaklı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir etki değerlendirme ve izleme modelinin geliştirilmesi ve modelin belgelenmesi,
 • Etki izleme ve değerlendirme modelinin DEMOS’un yürüttüğü faaliyetlere uygulanarak düzenli veri toplanması ve analiz edilmesi,
 • Kaynak Geliştirme Uzmanı, Sosyal Medya ve İletişim Sorumlusu ve tasarımcıyla birlikte toplanan verilerin DEMOS’un çalışmalarının etkisini ortaya koyacak şekilde görselleştirilmesi,
 • DEMOS Yürütme Kurulu ve çalışma grupları ile birlikte analiz edilen veriler ışığında DEMOS’un faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecine katkı sunulması,
 • STDV etki değerlendirme uzmanıyla birlikte yapılan çalışmaların iki haftada bir DEMOS’un ofis ekibine raporlanması,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin organize edilmesi,
 • STDV tarafından düzenlenen atölyelere aktif katılım gösterilmesi,
 • Yürütme Kurulu ve ofis ekibi ile düzenli toplantılara katılmak.
Aranan Nitelikler:
 • Türkiye’de insan hakları, toplumsal cinsiyet, barış alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin içerisinde bulunduğu durum ve karşılaştığı güçlüklere dair bilgi sahibi olmak (sivil toplumda gönüllü veya profesyonel deneyime sahip olmak tercih sebebidir),
 • Üniversitelerin sosyoloji ve/veya antropoloji bölümlerinden mezun olmak (yeni mezunların başvurması teşvik edilir),
 • Nitel araştırma yöntemlerine hakim olmak ve nitel veri analizi yapabiliyor olmak,
 • Temel düzeyde MAXQDA kullanabiliyor olmak,
 • MS Office Programlarına hakim olmak,
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve dernek içindeki kolektif işleyişe hızlı adapte olmak,
 • İletişim ve organizasyon becerisi kuvvetli olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • İnsan hakları ve dernek ilke, hedefleri ve politika belgeleriyle uyumlu çalışmak,
 • Ankara’da ikamet ediyor olmak (Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu’nun, Genel Koordinatör ile birlikte belirlenecek günlerde derneğin Ankara’daki ofisinde çalışması beklenmektedir).

Adaylar, özgeçmiş ve bir sayfayı geçmeyecek niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde (gönüllü ya da profesyonel) birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin veya eğitim aldığı kurumdaki iki akademisyenin referans bilgileri ile birlikte 15 Şubat 2023 saat 17.00’ye kadar kadar info@demos.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu” yazılması rica olunur.